Robust SPEAKER DIariazation systems using Bayesian inferenCE and deep learning methods

Název v češtině:Robustní diarizace mluvčích pomocí Bayesovské inference a hlubokého učení
Hlavní řešitel:Diez Sánchez Mireia
Spoluřešitelé:Mošner Ladislav (FIT VUT)
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:748097
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2019-02-28
Klíčová slova:Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing, Numerical analysis, simulation, optimisation, modelling tools, data mining, Ontologies, neural networks, genetic programming, fuzzy logic, Cognitive science, human computer interaction, natural language processing, Complexity and cryptography, electronic security, privacy, biometrics, Speaker Diarization, Speaker Recognition, Variational Bayes Inference, Deep Neural Networks, Speech Data Mining
Anotace:
Navrhovaný projekt se zabývá diarizací mluvčích (Speaker Diarization), která je běžně definována jako úkol odpovědět na otázku "kdo kdy mluvil" v záznamu řeči.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.110.114
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]