Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk

Název v angličtině:Delivery of a re-trained acoustic model of automatic speech recognizer for Czech language
Hlavní řešitel:Szőke Igor
Spoluřešitelé:Černocký Jan
Agentura:Phonexia s.r.o.
Zahájení:2016-10-10
Ukončení:2016-11-30
Klíčová slova:akustický model, rozpoznávač řeči
Anotace:
Cílem je dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk. Výsledek je kompatibilní s interními systémy Objednatele (akustický model BS-CORE).

Publikace

2016SZŐKE Igor. Souhrnná výzkumná zpráva projektu "Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk" pro rok 2016. Brno: Phonexia s.r.o., 2016.

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]