Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy

Název v angličtině:Secure and Reliable Computer Systems
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Barabas Maroš, Češka Milan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fiedor Jan, Fiedor Tomáš, Hanáček Petr, Havlena Vojtěch, Holík Lukáš, Hrubý Martin, Hruška Martin, Janků Petr, Janoušek Vladimír, Kočí Radek, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Lengál Ondřej, Malík Viktor, Malinka Kamil, Matyáš Jiří, Mazura František, Očenáš Martin, Orság Filip, Peringer Petr, Pluháčková Hana, Rogalewicz Adam, Rozman Jaroslav, Smrčka Aleš, Šátek Václav, Šoková Veronika, Šůstek Martin, Turoňová Lenka, Vídeňský František, Vyroubalová Jana, Zbořil František, Zbořil František V.
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:bezpečné a spolehlivé počítačové systémy
Anotace:
Podstatou projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti počítačových systémů při současném zachování jejich patřičné efektivity. Za tímto účelem projekt integruje zaměstnance a doktorandy z Ústavu inteligentních systémů (ÚITS) FIT VUT v Brně, kteří svým výzkumem pokrývají různé oblasti počítačové bezpečnosti, spolehlivosti a optimalizace. Projekt zahrnuje teoretický výzkum i prototypovou implementaci a experimentální ověření navržených technik na vhodných případových studiích.

Produkty

2018Lenochod - SMT solver pro řetězcová omezení, software, 2018
Autoři: Holík Lukáš, Janků Petr, Lin Anthony W., Rummer Philipp, Vojnar Tomáš
 MINA: Nástroj pro verifikaci programů s neomezeným počtem vláken, software, 2018
Autoři: Holík Lukáš, Turoňová Lenka, Vojnar Tomáš
 Ranger: Nástroj pro Analýzu Mezí Programů Manipulujících s Haldou, software, 2018
Autoři: Fiedor Tomáš, Holík Lukáš, Rogalewicz Adam, Sinn Moritz, Vojnar Tomáš, Zuleger Florian
 SYDAGenerator - nástroj pro generování datasetů s využitím 3D objektu, software, 2018
Autoři: Goldmann Tomáš, Drahanský Martin
2017Gaston - Symbolická WS1S Rozhodovací Procedura, software, 2017
Autoři: Fiedor Tomáš, Holík Lukáš, Janků Petr, Lengál Ondřej, Vojnar Tomáš
2015Petri Nets for Embedded Systems - Translator and Interpreter, rev. 2015, software, 2015
Autoři: Richta Tomáš, Janoušek Vladimír, Minář Michal

Publikace

2018ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. In: Proceedings of TACAS'18. Thessaloniki: Springer Verlag, 2018, s. 155-175. ISSN 0302-9743.
 DRAHANSKÝ Martin a YANUSHKEVICH Svetlana. General introduction. Hand-Based Biometrics: Methods and technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, s. 1-17. ISBN 978-1-78561-224-4.
 DRAHANSKÝ Martin. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4.
 DRAHANSKÝ Martin. Präsentationsangriffe der Fingerabdrucktechnologie (TTT-AG-Biometrie). Darmstadt, 2018.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, HEIDARI Mona a SPURNÝ Martin. Overview of biometric technologies. Brno, 2018.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, SINN Moritz, VOJNAR Tomáš a ZULEGER Florian. From Shapes to Amortized Complexity. In: Proceedings of VMCAI'18. Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 205-225. ISBN 978-3-319-73720-1. ISSN 0302-9743.
 HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav a SASSI Taoufik. Stokes system with solution-dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approximation and implementation. Mathematics and Mechanics of Solids. 2018, roč. 2018, č. 23, s. 294-307. ISSN 1081-2865.
 HEIDARI Mona a DRAHANSKÝ Martin. Detection of Ridge Discontinuities in Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Advanced Science and Technology. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2018, roč. 2018, č. 116, s. 13-22. ISSN 2005-4238.
 HEIDARI Mona, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Processing of fingerprints influenced by skin diseases. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, s. 135-168. ISBN 978-1-78561-224-4.
 HEIZMANN Matthias, CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, LI Yong, TSAI Ming-Hsien, TURRINI Andrea a ZHANG Lijun. Advanced Automata-based Algorithms for Program Termination Checking. In: Proceedings of PLDI'18. Philadelphia: Association for Computing Machinery, 2018, s. 135-150. ISBN 978-1-4503-5698-5.
 HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LIN Anthony W., RUMMER Philipp a VOJNAR Tomáš. String constraints with concatenation and transducers solved efficiently. In: Proceedings of the ACM on Programming Languages. New York: Association for Computing Machinery, 2018, s. 96-127. ISBN 978-1-4503-5587-2.
 CHARVÁT Michal a DRAHANSKÝ Martin. Detecting and Locating People Using Low-Cost Thermal Imaging Camera. In: Beiträge zum Usability Day XVI - Assistenztechnologien in der Arbeitswelt. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2018, s. 41-51. ISBN 978-3-95853-405-6.
 KANICH Ondřej, MÉZL Martin a DRAHANSKÝ Martin. Creative Materials Used for Fingerprint Spoofs. In: 2018 International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). Sassari: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-8. ISBN 978-1-5386-1366-5.
 KŘENA Bohuslav, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Prediction of Coverage of Expensive Concurrency Metrics Using Cheaper Metrics. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Las Palmas: Springer International Publishing, 2018, s. 99-108. ISBN 978-3-319-74726-2.
 ŠŮSTEK Martin a ZBOŘIL František V. Obtaining word embedding from existing classification model. In: Intelligent Systems Design and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 540-547. ISBN 978-3-319-76347-7. ISSN 2194-5357.
 UHLÍŘ Václav, ZBOŘIL František a ROZMAN Jaroslav. Improving upon package and food delivery by Semi-autonomous Tag-along Vehicles. In: Intelligent Systems Design and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 589-596. ISBN 978-3-319-76347-7.
 VÍDEŇSKÝ František a ZBOŘIL František. Computer Aided Recognition and Classification of Coats of Arms. In: Proceedings ISDA 2017. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2018, s. 63-73. ISBN 978-3-319-76347-7. ISSN 2194-5357.
2017ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric, HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt a REZINE Ahmed. An integrated specification and verification technique for highly concurrent data structures for highly concurrent data structures. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2017, roč. 5, č. 19, s. 549-563. ISSN 1433-2779.
 BAROTOVÁ Štěpánka a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Damage Localizer and Detector of Skin Diseases from Fingerprint Images. In: Proceedings of the 16th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Darmstadt: Springer Verlag, 2017, s. 267-274. ISBN 978-3-88579-664-0.
 DIAS Ricardo J., FERREIRA Carla, FIEDOR Jan, LOURENCO Joao, SMRČKA Aleš, SOUSA Diogo J. a VOJNAR Tomáš. Verifying Concurrent Programs Using Contracts. In: 2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). Tokyo: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 196-206. ISBN 978-1-5090-6032-0.
 DRAHANSKÝ Martin a KANICH Ondřej. Skin Diseases in Fingerprints. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin. Bezpečnosť biometrických systémov. PC Revue. Bratislava: neznámá, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 96-99. ISSN 1335-0226.
 DRAHANSKÝ Martin. Detector of Weapons in Video. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin. Multispectral Optical Properties of Human Hands Skin. Lillehammer, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka a MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, MEISTER Torsten a NEZHYBA Ondřej. Sicherheit für intelligente Häuser. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 64-69. ISBN 978-3-95853-316-5.
 DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim, KANICH Ondřej a BAROTOVÁ Štěpánka. Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 407-414. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin a GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 415-421. ISSN 1614-0702.
 DVOŘÁK Michal a DRAHANSKÝ Martin. Security of Hand Geometry. In: Proceedings of Conference SPI 2017. Brno: Universita Obrany, 2017, s. 17-29. ISBN 978-80-7231-414-0.
 DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka, LUŽA Radim, RITTER Walter a KÜNZ Andreas. Usability and Quality of Light Sources for Households. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 125-133. ISBN 978-3-95853-316-5.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. SPEN: A Solver for Separation Logic. In: Proceedings of NFM'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 302-309. ISBN 978-3-319-57287-1.
 HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav a POCHYLÝ František. Numerical Modelling of the Stokes Flow with Coulomb Slip Boundary Conditions. In: 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki, 2017, s. 1-4.
 HELLEBRANDT Lukáš, HUJŇÁK Ondřej, HANÁČEK Petr a HOMOLIAK Ivan. Survey of Privacy Enabling Strategies in IoT Networks. In: Proceedings of the 2017 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence. Jakarta: Association for Computing Machinery, 2017, s. 216-221. ISBN 978-1-4503-5392-2.
 HOLÍK Lukáš, MEYER Roland, VOJNAR Tomáš a WOLF Sebastian. Effect Summaries for Thread-Modular Analysis. In: SAS 2017: Static Analysis. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 169-191. ISBN 978-3-319-66706-5.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection. In: Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks. Guangzhou: Springer International Publishing, 2017, s. 770-773. ISBN 978-3-319-59607-5.
 HONG Chih-Duo, CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, MU Shin-Cheng, SINHA Nishant a WANG Bow-Yaw. An Executable Sequential Specification for Spark Aggregation. In: Proceedings of NETYS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 421-438. ISSN 0302-9743.
 HRUŠKA Martin, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forester: From Heap Shapes to Automata Predicates. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 365-369. ISBN 978-3-662-54580-5.
 CHALOUPKA Jan, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Modern Taylor series method in numerical integration: PART 1. In: 16th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi). Rybnik, 2017, s. 263-273. ISBN 978-83-65265-14-2. ISSN 2391-9361.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. In: Proceedings of LICS'17. Reykjavik: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-12. ISBN 978-1-5090-3018-7.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. arXiv:1704.03972, 2017.
 KAČIC Matej a BARABAS Maroš. Klasifikace informací v souvislostech. In: IS2 - Other Dimensions of Security. Praha: Tate International s.r.o., 2017, s. 133-141. ISBN 978-80-86813-30-1.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets. International Journal on Advances in Software. 2017, roč. 10, č. 12, s. 121-131. ISSN 1942-2628.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Validation of Specification Models Based on Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Ateny: Xpert Publishing Services, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-61208-590-6.
 KOZÁK David, KŘENA Bohuslav, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Search-Based Testing Concurrent Java Programs Using the RoadRunner Analysis Framework [poster]. The proceedings of the 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč, 2017.
 LAI Kenneth K., KANICH Ondřej, DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, YANUSHKEVICH Svetlana a SHMERKO Vlad. P. Biometric-Enabled Watchlists Technology. IET Biometrics. Kent: The Institution of Engineering and Technology, 2017, roč. 6, č. 6, s. 1-10. ISSN 2047-4938.
 LENGÁL Ondřej, LIN Anthony W., MAJUMDAR Rupak a RUMMER Philipp. Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-662-46680-3. ISSN 0302-9743.
 LUŽA Radim, ORSÁG Filip, DRAHANSKÝ Martin a ROZMAN Jaroslav. Robot RUDA - Introduction and Current Research. Central European Researchers Journal. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2453-7314.
2016HELLEBRANDT Lukáš. URI-based HBAC in FreeIPA. In: SantaCrypt, proceedings. Bílovice nad Svitavou: Trusted Network Solutions, a.s., 2016, s. 45-46. ISBN 978-80-904257-8-1.

Vaše IPv4 adresa: 54.225.59.14
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]