Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy

Název v angličtině:Secure and Reliable Computer Systems
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Barabas Maroš, Češka Milan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fiedor Jan, Fiedor Tomáš, Hanáček Petr, Holík Lukáš, Hrubý Martin, Hruška Martin, Janků Petr, Janoušek Vladimír, Kocina Filip, Kočí Radek, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Lengál Ondřej, Malinka Kamil, Orság Filip, Peringer Petr, Pluháčková Hana, Rogalewicz Adam, Rozman Jaroslav, Samek Jan, Smrčka Aleš, Šátek Václav, Šoková Veronika, Turoňová Lenka, Zbořil František, Zbořil František V.
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:bezpečné a spolehlivé počítačové systémy
Anotace:
Podstatou projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti počítačových systémů při současném zachování jejich patřičné efektivity. Za tímto účelem projekt integruje zaměstnance a doktorandy z Ústavu inteligentních systémů (ÚITS) FIT VUT v Brně, kteří svým výzkumem pokrývají různé oblasti počítačové bezpečnosti, spolehlivosti a optimalizace. Projekt zahrnuje teoretický výzkum i prototypovou implementaci a experimentální ověření navržených technik na vhodných případových studiích.

Publikace

2017ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric, HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt a REZINE Ahmed. An integrated specification and verification technique for highly concurrent data structures for highly concurrent data structures. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2017, roč. 5, č. 19, s. 549-563. ISSN 1433-2779.
 BAROTOVÁ Štěpánka a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Damage Localizer and Detector of Skin Diseases from Fingerprint Images. In: Proceedings of the 16th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Darmstadt: Springer Verlag, 2017, s. 267-274. ISBN 978-3-88579-664-0.
 DRAHANSKÝ Martin a KANICH Ondřej. Skin Diseases in Fingerprints. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin. Bezpečnosť biometrických systémov. PC Revue. Bratislava: neznámá, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 96-99. ISSN 1335-0226.
 DRAHANSKÝ Martin. Detector of Weapons in Video. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin. Multispectral Optical Properties of Human Hands Skin. Lillehammer, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka a MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, MEISTER Torsten a NEZHYBA Ondřej. Sicherheit für intelligente Häuser. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 64-69. ISBN 978-3-95853-316-5.
 DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim, KANICH Ondřej a BAROTOVÁ Štěpánka. Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 407-414. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin a GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 415-421. ISSN 1614-0702.
 DVOŘÁK Michal a DRAHANSKÝ Martin. Security of Hand Geometry. In: Proceedings of Conference SPI 2017. Brno: Universita Obrany v Brně, 2017, s. 17-29. ISBN 978-80-7231-414-0.
 DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka, LUŽA Radim, RITTER Walter a KÜNZ Andreas. Usability and Quality of Light Sources for Households. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 125-133. ISBN 978-3-95853-316-5.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. SPEN: A Solver for Separation Logic. In: Proceedings of NFM'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 302-309. ISSN 0302-9743.
 FIEDOR Jan, LOURENCO Joao, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Verifying Concurrent Programs Using Contracts. In: 2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). Tokyo: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 196-206. ISBN 978-1-5090-6032-0.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection. In: Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks. Guangzhou: Springer International Publishing, 2017, s. 770-773. ISBN 978-3-319-59607-5.
 CHALOUPKA Jan, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Modern Taylor series method in numerical integration: PART 1. In: 16th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi). Rybnik, 2017, s. 263-273. ISBN 978-83-65265-14-2. ISSN 2391-9361.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. In: Proceedings of LICS'17. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2017, s. 1-12.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. arXiv:1704.03972, 2017.
 KAČIC Matej a BARABAS Maroš. Klasifikace informací v souvislostech. In: IS2 - Other Dimensions of Security. Praha: Tate International s.r.o., 2017, s. 133-141. ISBN 978-80-86813-30-1.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets. International Journal on Advances in Software. 2017, roč. 10, č. 12, s. 121-131. ISSN 1942-2628.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Validation of Specification Models Based on Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Ateny: Xpert Publishing Services, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-61208-590-6.
 LAI Kenneth K., KANICH Ondřej, DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, YANUSHKEVICH Svetlana a SHMERKO Vlad. P. Biometric-Enabled Watchlists Technology. IET Biometrics. Kent: The Institution of Engineering and Technology, 2017, roč. 6, č. 6, s. 1-10. ISSN 2047-4938.
 LENGÁL Ondřej, LIN Anthony W., MAJUMDAR Rupak a RUMMER Philipp. Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-662-46680-3.
 LUŽA Radim, ORSÁG Filip, DRAHANSKÝ Martin a ROZMAN Jaroslav. Robot RUDA - Introduction and Current Research. Central European Researchers Journal. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2453-7314.

Vaše IPv4 adresa: 54.147.40.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]