Použití technik síťové analýzy v rámci prevence ztráty dat

Název v angličtině:Using network analysis techniques to prevent data loss
Hlavní řešitel:Pluskal Jan
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Inovační vouchery
Zahájení:2017-05-01
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:detekci anomálií na počítačové síti
Anotace:

Nabízíme vám, v rámci výzkumu, analýzu aktuálního stavu přístupů zaměřených na detekci anomálií na počítačové síti k využití na Vašem problému detekce úniku dat. Detekcemi anomálií se dlouhodobě zabýváme a máme již vytvořenou sadu postupů a přístupů k této problematice.

 

Samotné realizaci by předcházela přípravná fáze, ve které se seznámíme s nasbíranými daty ohledně pohybu dat a navrhneme jejich úpravu pro potřeby následné analýzy anomálií. Následně vypracujeme rešerši popisující aktuální známé přístupy analýzy anomálií na síti s důrazem na ty, které nevyžadují expertní znalosti uživatele (zákazníka využívajícího produkty žadatele) a oduvodněně v ní navrhneme  kandidáty na prověření v následném proof-of-concept praktickém testu. Časová náročnost přípravné fáze a rešerše je odhadována na 120-160 h a bude realizována během prvních 3 měsíců projektu.

 

V rámci implementace do proof-of-concept řešení ověříme výkon navržených kandidátů (principu řešení) na Vámi poskytnutých datech. Vyhodnocení přístupů bude obsaženo v závěrečné technické zprávě. V rámci spolupráce nabízíme také konzultace daného problému a konzultace k převzetí navržených řešení. Celkově implmenetační a vyhodnocovací fázi odhadujeme na 450-550 h rozprostřených do 5-6 kalendářních měsíců.

Vaše IPv4 adresa: 54.242.205.33
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]