Inovační voucher - Extrakce textových dat z naskenovaných karet

Název v angličtině:Innovation voucher - Text data extraction from card scan
Hlavní řešitel:Beran Vítězslav
Další řešitelé:Hradiš Michal
Agentura:Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Zahájení:2017-02-01
Ukončení:2017-09-25
Klíčová slova:zpracování obrazu, detekce a extrakce textu
Anotace:
Předmětem projektu je výzkum a vývoj nástroje pro detekci vybraných textových polí a extrakci textových dat z obrazů naskenovaných karet zdravotních pojišťoven a podobných.

Vaše IPv4 adresa: 54.82.81.154
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]