Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví

Název v angličtině:Intermodel registration of medical 3D data
Hlavní řešitel:Chromý Adam (FEKT VUT)
Spoluřešitelé:Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT/FEKT-J-17-4745
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2018-02-28
Klíčová slova:Lékařská obrazová data, multimodální registrace, fúze lékařských snímků
Anotace:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj algoritmů pro vzájemné zarovnání sesazených multimodálních snímků a algoritmů pro jejich rozdílové porovnání. Tyto algoritmy jsou poslední, avšak zásadní částí pro uplatnění výsledků výzkumu realizovaného v rámci obou pracovišť v  klinické praxi. Uvedení zmíněných aplikací do praxe přinese snížení dávek ionizačního záření pro pacienta či nové informace pro diagnózu jeho onemocnění.

Publikace

2017KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, KLEPÁRNÍK Petr, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 31-33. ISSN 1335-5694.
 KRÁLÍK Miroslav, INGROVÁ Pavlína, KOZIEL Slawomir, HUPKOVÁ Adéla a KLÍMA Ondřej. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology. 2017, roč. 162, č. 4, s. 641-656. ISSN 0002-9483.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.28.203
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]