Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví

Název v angličtině:Intermodel registration of medical 3D data
Hlavní řešitel:Chromý Adam (FEKT VUT)
Spoluřešitelé:Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT/FEKT-J-17-4745
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2018-02-28
Klíčová slova:Lékařská obrazová data, multimodální registrace, fúze lékařských snímků
Anotace:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj algoritmů pro vzájemné zarovnání sesazených multimodálních snímků a algoritmů pro jejich rozdílové porovnání. Tyto algoritmy jsou poslední, avšak zásadní částí pro uplatnění výsledků výzkumu realizovaného v rámci obou pracovišť v  klinické praxi. Uvedení zmíněných aplikací do praxe přinese snížení dávek ionizačního záření pro pacienta či nové informace pro diagnózu jeho onemocnění.

Publikace

2017CHROMÝ Adam a KLÍMA Ondřej. A 3D Scan Model and Thermal Image Data Fusion Algorithms for 3D Thermography in Medicine. Journal of Healthcare Engineering. London: Hindawi Publishing Corporation, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-9. ISSN 2040-2295.
 KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, KLEPÁRNÍK Petr, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study. In: Proceedings of SCCG 2017. Mikulov: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2017, s. 1-3. ISBN 978-80-223-3377-1. ISSN 1335-5694.

Vaše IPv4 adresa: 54.226.172.30
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]