Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace

Název v angličtině:Collaborative robot 2.0: cognition of the work environment, augmented reality-based user interface, simple deployment and reconfiguration
Hlavní řešitel:Materna Zdeněk
Spoluřešitelé:Dubská Markéta, Kapinus Michal, Němečková Zita, Smrž Pavel
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Kód:TJ01000352
Zahájení:2017-09-01
Ukončení:2019-08-31
Klíčová slova:spolupracující robot; adaptabilita; programování; interakce; bezpečnost; rozšířená realita
Anotace:
Na FIT probíhá výzkum a vývoj v oblasti spolupráce člověka a robota, na kterém se podílejí zejména studenti doktorského programu. Tento výzkum je zaměřen zejména na efektivitu a bezpečnost blízké spolupráce. Má za cíl umožnit nasazení robotů v malých a středních podnicích, kde současná řešení dostupná na trhu v mnoha ohledech nevyhovují: vyžadují pro uvedení do provozu nebo adaptaci na změnu ve výrobě experta, nedisponují uživatelským rozhraním, nevnímají lidského spolupracovníka, ani pracovní prostor a jeho aktuální stav. Cílem projektu je díky zapojení mladých výzkumníků a využití know-how aplikačního partnera vyvinout software řešící tyto nedostatky. Tento bude k dispozici jako open-source a umožní tak integrátorům vytvořit na jeho základě řešení pro konkrétní průmyslové aplikace.

Produkty

2017Spolupracující robot 2.0: kalibrace, software, 2017
Autoři: Dubská Markéta, Kapinus Michal, Materna Zdeněk

Vaše IPv4 adresa: 54.158.241.146
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]