Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat

Název v angličtině:Processing, recognition and imaging of multimeadia and 3D data
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Černocký Jan, Herout Adam, Chudý Peter, Smrž Pavel
Další řešitelé:Adámek Jakub (FIT VUT), Behúň Kamil, Beran Vítězslav, Brejcha Jan, Burget Lukáš, Dittrich Petr, Dytrych Jaroslav, Kapinus Michal, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Koplík Karel, Lysek Tomáš, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Matýšek Michal, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Nosko Svetozár, Ondel Lucas, Pavelková Alena, Pešán Jan, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Svoboda Pavel, Široký Adam, Škoda Petr, Šolony Marek, Španěl Michal, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT-S-17-3984
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:ozpoznávání, zpracování, zobrazování, multimédia, zpracování obrazu, extrakce příznaků, dolování dat, 3D data
Anotace:
Multimediální data a 3D data jsou velmi důležitými a potřebnými druhy dat zpracovávaných dnešními počítači. Zpracování informací takových dat je však velmi obtížné a výpočetně náročné a totéž platí o rozpoznávání a zobrazování takových dat. Proto je výzkum v této oblasti informačních technologií jedním z nejobtížnějších a též, vzhledem k aplikačnímu potenciálu, jedním z velmi důležitých směrů výzkumu. Projekt navazuje na dříve zpracovávaný projekt "Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat".
Popis projektu:
Cíle navrhovaného projektu: (i) zkoumat moderní možnosti zpracování a rozpoznávání multimediálních a 3D dat a návaznosti na aplikace a souvislosti s dalším výzkumem (ii) zkoumat a zlepšovat možnosti efektivní realizace výpočtů s výše uvedenými daty v mobilních zařízeních, na superpočítači, apod.

Vaše IPv4 adresa: 54.227.126.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]