SMARTCarPark - Monitorování, analýza a re-identifikace dopravy pro pokročilé parkování vozidel

Název v angličtině:SMARTCarPark - Surveillance Monitoring, Analysis and Re-identification of Traffic for Enhanced Car Parking
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
Další řešitelé:Bartl Vojtěch
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
Kód:TH03010529
Zahájení:2018-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:Analýza dopravy; Vizuální dohled; Počítačové vidění; Vynucení práva; Inteligentní dopravní systémy; Doprava ve městech; Chytrá města; Veřejné parkování
Anotace:
Cílem projektu je vyvinout novou funkčnost systému pro dohled na parkováním ve městech s využitím dohledových kamerových systémů. Dohled na parkování bude realizován pomocí monitorování a analýzy pohybu vozidel v monitorované oblasti. Hlavní důraz je kladen na neinvazivnost navrhovaného řešení a maximalizaci anonymního monitorování pohybu vozidel pouze s využitím vizuálních znaků bez jednoznačné identifikace vozidla, tedy s ochranou osobních údajů. Vytvořením navrhovaného řešení, bude umožněno zefektivnění dopravy a parkování ve městech.

Vaše IPv4 adresa: 54.234.190.237
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]