HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems

Název v češtině:HoliDes - Holistické lidské faktory a návrh systémů adaptivního rozhraní člověka s počítačem
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Křena Bohuslav, Smrčka Aleš, Smrž Pavel, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel
Další řešitelé:Behúň Kamil, Fiedor Jan, Havel Jiří, Kozák David (FIT VUT), Páldy Alexander, Sochor Jakub, Szentandrási István
Agentura:Artemis Joint Undertaking - Společné technologické iniciativy
Kód:7H13004, 332933
Zahájení:2013-10-01
Ukončení:2016-09-30
Klíčová slova:Adaptive Cooperative Human-Machine Systems; Development & Qualification Methods, Techniques & Tools; Human-Machine Model-Based Analysis, Automated Re-Configuration of Human-Machine Cooperation
Anotace:
HoliDes se věnuje vývoji a kvalifikaci Adaptivních kooperativních rozhraní mezi člověkem a strojem (AdCoS) kde mnoho lidských subjektů a mnoho strojů jednají společně, kooperativně a vysoce adaptivním způsobem. Přizpůsobují se přitom jeden druhému a kontextu situace, čímž se zaručí plynulost spolupráce a dosažení výsledků. Takové systémy s vyššími úrovněmi automatizace jsou nezbytně nutné pro zvýšení bezpečnosti a pro zvýšení důvěry lidských operátorů. Adaptivnost podobných systémů je přitom výrazně limitovaná. Vývoj a obzvláště kvalifikace a certifikace systémů AdCoS včetně vestavěných systémů ještě nejsou dostatečně zpracovány v prostředí průmyslového vývoje. Nedostatek adekvátních prostředků pro dosažení souladu s lidskými faktory a bezpečnostními regulacemi může návrháře systémů nutit zjednodušit systémy, aby dosáhli jejich certifikovatelnosti. Toto zjevně výrazně limituje velký potenciál AdCoS systémů, který by mohly mít na bezpečnost. Pro uvolnění tohoto potenciálu, HoliDes zkoumá dosažitelné možnosti pro formalizaci adaptace strategií v těchto systémech. Toto bude dosaženo vývojem technik a nástrojů v pěti výzkumných oblastech: (1) automatická rekonfigurace AdCoS systémů založená například na prediktivních modelech člověka operujících v reálném čase; (2) holistickém formálním modelování a akcelerované analýze (člověka i stroje); (3) nová empirické analýzy úloh, zkoumání a validace systémů AdCoS; (4) formalizované metodologie založené na modelech a empirické; (5) integrace všech technik a nástrojů v Human Factors Reference Technology Platform (HF-RTP) pro dosažení spolupráce a pro podpoření lidských faktorů během celého životního cyklu vývoje systému. Vytvořený HF-RTP bude úzce napojen na technicky orientovaný CESAR RTP, což umožní holistický vývoj a kvalifikaci z obou perspektiv: z perspektivy lidských faktorů i technického návrhu systémů.

Související projekty

2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav

Publikace

2015BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PAVELKOVÁ Alena. Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 1-6. ISBN 0-00-000000-0.
 PAVELKOVÁ Alena, HEROUT Adam a BEHÚŇ Kamil. Usability of Pilot's Gaze in Aeronautic Cockpit for Safer Aircraft. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-6595-6.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https