Natural computing na nekonvenčních platformách

Název v angličtině:Natural Computing on Unconventional Platforms
Hlavní řešitel:Sekanina Lukáš
Spoluřešitelé:Bidlo Michal, Dobai Roland, Dvořák Václav, Jaroš Jiří, Růžička Richard, Schwarz Josef
Další řešitelé:Drahošová Michaela, Korček Pavol, Minařík Miloš, Petrlík Jiří, Pospíchal Petr, Slaný Karel, Šimek Václav, Vašíček Zdeněk, Žaloudek Luděk
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GAP103/10/1517
Zahájení:2010-01-01
Ukončení:2013-12-31
Klíčová slova:evoluční algoritmy, celulární automaty, GPU, FPGA, natural computing
Anotace:
Projekt navrhuje nové metody a platformy pro implementaci natural computingu (počítání podle přírody). Hypotéza projektu je formulována takto: Pokud je použita vhodná nekonvenční platforma a pokud je vhodně modifikován přírodou inspirovaný algoritmus, potom je možné vylepšit zvolené výkonnostní kritérium aplikace v porovnání s existujícími konvenčními implementacemi téže aplikace. Nekonvečními platformami jsou grafické procesní elementy (GPU) a programovatelná hradlová pole (FPGA), které budou využity pro obecné výpočty. Rekonfigurovatelné polymorfní čipy a tištěná elektronika představují v tomto projektu exotičtější výpočetní platformy. Jako reprezentanty natural computingu budeme na zmíněných platformách vyvíjet evoluční algoritmy a celulární automaty. Evoluční algoritmy budou ohodnocovány v úlohách evolučního návrhu obvodů, optimalizace komunikačních plánů, multikriteriální optimalizace apod. Sebereplikace a simulace dopravní situace jsou typické úlohy pro navrhované implementace celulárních automatů. Navržené systémy budou porovnány s ohledem na výkonnost, cenu, spotřebu energie a flexibilitu.

Produkty

2013Mikroskopický dopravní simulátor založen na celulárním automatu, software, 2013
Autoři: Korček Pavol, Fülöp Tibor
 Online CGP generátor, software, 2013
Autoři: Vašíček Zdeněk
2012GPGPU implementace GA rešícího úlohu o batohu, software, 2012
Autoři: Jaroš Jiří
 MPI implementace ostrovniho modelu GA na GPU rešícího úlohu o batohu, software, 2012
Autoři: Jaroš Jiří
 MPI implementace ostrovniho modelu GA rešícího úlohu o batohu, software, 2012
Autoři: Jaroš Jiří
2010CASim - simulátor celulárních automatů, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 EvoCCs - Nástroj pro evoluční návrh kolektivních komunikací na červích sítích, software, 2010
Autoři: Jaroš Jiří
 EvoMult - Systém pro evoluční návrh generických kombinačních násobiček, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 EvoSort - Systém pro evoluční návrh generických řadicích sítí, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal

Publikace

2015DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Memory-Based Logic Control for Embedded Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer Verlag, 2015, roč. 325, č. 1, s. 367-379. ISSN 1876-1100.
2013BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules. In: 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013). Cancún: IEEE Computer Society, 2013, s. 1178-1185. ISBN 978-1-4799-0452-5.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapore: IEEE Computer Society, 2013, s. 29-36. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Towards Evolvable Systems Based on the Xilinx Zynq Platform. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computational Intelligence Society, 2013, s. 89-95. ISBN 978-1-4673-5869-9.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Easily Reprogrammable Embedded Logic Control. In: Proceedings of ICINCO 2013, Vol.1. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013, s. 471-476. ISBN 978-989-8565-70-9.
 HRBÁČEK Radek a DRAHOŠOVÁ Michaela. Coevolutionary Cartesian Genetic Programming in FPGA. In: Advances in Artificial Life, ECAL 2013, Proceedings of the Twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems. Cambridge: MIT Press, 2013, s. 431-438. ISBN 978-0-262-31709-2.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Advanced Approach to Calibration of Traffic Microsimulation Using Travel Times. Journal of Cellular Automata. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2013, roč. 8, č. 6, s. 457-467. ISSN 1557-5969.
 MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Concurrent Evolution of Hardware and Software for Application-Specific Microprogrammed Systems. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computational Intelligence Society, 2013, s. 43-50. ISBN 978-1-4673-5869-9.
 PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Multiobjective evolution of approximate multiple constant multipliers. In: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 116-119. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, roč. 7, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing. IEEE Transactions on Computers. 2013, roč. 62, č. 8, s. 1481-1493. ISSN 0018-9340.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. Approximate Circuit Design by Means of Evolvable Hardware. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computer Society, 2013, s. 21-28. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard, VAŠÍČEK Zdeněk, ŠIMEK Václav a HANÁČEK Petr. Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit. Information Technology And Control. Kaunas: 2013, roč. 42, č. 1, s. 7-14. ISSN 1392-124X.
 SEKANINA Lukáš. Ubiquity symposium: Evolutionary computation and the processes of life: evolutionary computation in physical world. Ubiquity. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-7. ISSN 1530-2180.
 ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. More Complex Polymorphic Circuits and Their Physical Implementation. In: Proceedings of the 20th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 189-194. ISBN 978-80-214-4754-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Evolution of efficient real-time non-linear image filters for FPGAs. Soft Computing. 2013, roč. 17, č. 11, s. 2163-2180. ISSN 1432-7643.
 VRÁNSKY Radovan a SCHWARZ Josef. Content based spam filtering algorithm:Experimental study. In: 19th International Conference on Soft Computing, Mendel 2013. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2013, s. 277-282. ISBN 978-80-214-4755-4.
2012BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automaton as Sorting Network Generator Using Instruction-Based Development. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 214-223. ISSN 0302-9743.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1060-1067. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2012. ISBN 978-80-87342-15-2.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7491, s. 163-172. ISBN 978-3-642-32936-4. ISSN 0302-9743.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Coevolution in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 182-193. ISBN 978-3-642-29138-8.
 DVOŘÁK Václav. Branching Program-Based Programmable Logic for Embedded Systems. In: Proceedings of ICONS 2012. New York: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 109-115. ISBN 978-1-61208-184-7.
 DVOŘÁK Václav. On the Complexity and Optimization of Branching Programs for Decision Diagram Machines. In: Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 84-89. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 JAROŠ Jiří a POSPÍCHAL Petr. A Fair Comparison of Modern CPUs and GPUs Running the Genetic Algorithm under the Knapsack Benchmark. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7248, s. 426-435. ISSN 0302-9743.
 JAROŠ Jiří. Multi-GPU Island-Based Genetic Algorithm Solving the Knapsack Problem. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 217-224. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Calibration of Traffic Simulation Models Using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 807-816. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 122-129. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 PETRLÍK Jiří, KORČEK Pavol, FUČÍK Otto, BESZÉDEŠ Marián a SEKANINA Lukáš. Estimation of missing values in traffic density maps. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. NAND/NOR Gate Polymorphism in Low Temperature Environment. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 34-37. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Polymeric Polymorphic Electronics: Towards Multifunctional Logic Elements Based on Organic Semiconductor Materials. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineerig. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 154-161. ISBN 978-80-8143-049-7.
 SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, roč. 36, č. 5, s. 427-438. ISSN 0141-9331.
 SEKANINA Lukáš a SALAJKA Vojtěch. Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 824-827. ISBN 978-1-4577-2145-8.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. A SAT-based Fitness Function for Evolutionary Optimization of Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 715-720. ISBN 978-1-4577-2145-8.
 SEKANINA Lukáš, SALAJKA Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 432-439. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Area Minimization of Complex Combinational Circuits Using Cartesian Genetic Programming. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 2379-2386. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SLANÝ Karel. Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 266-278. ISBN 978-3-642-29138-8.
 ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Cellular automata-based systems with fault-tolerance. Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 11, č. 4, s. 673-685. ISSN 1567-7818.
2011DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 6-11. ISBN 978-1-61208-002-4.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. On the cascade realization of sparse logic functions. In: Euromicro Proceedings. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 21-28. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4417-1.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. On Evolutionary Synthesis of Compact Polymorphic Combinational Circuits. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2011, roč. 17, č. 6, s. 607-631. ISSN 1542-3980.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole NoCs. Autonomic Networking-On-Chip: Bio-Inspired Specification, Development, and Verification. London: CRC Press LLC, 2011, s. 60-94. ISBN 978-1-4398-2911-0.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Optimizing Collective Communications on the K-port Spidergon Network. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 24-29. ISBN 978-1-61208-002-4.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2011. ISBN 978-80-214-4305-1.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. In: Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011 (IV11). Baden-Baden: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2011, s. 13-18. ISBN 978-1-4577-0889-3.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Cellular automata based traffic simulation accelerated on GPU. In: Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL2011). Brno: Ústav automatizace a informatiky FSI VUT, 2011, s. 395-402. ISBN 978-80-214-4302-0.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Microscopic traffic simulation using CUDA. In: Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performace and Embedded Systems (ACACES 2011) Poster Abstracts. Fiuggi: Academia Press, 2011, s. 207-210. ISBN 978-90-382-1798-7.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 115-120. ISBN 978-80-227-3552-0.
 MIKUŠEK Petr, TOMEC Martin a DVOŘÁK Václav. A Cascade Decomposition of Application-Specific Systems. In: MEMICS Proc.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 78-85. ISBN 978-80-214-4305-1.
 MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Evolution of Iterative Formulas Using Cartesian Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6881, s. 11-20. ISSN 0302-9743.
 OTERO Andres, SALVADOR Ruben, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. A Fast Reconfigurable 2D HW Core Architecture on FPGAs for Evolvable Self-Adaptive Systems. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 336-343. ISBN 978-1-4577-0599-1.
 POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Acceleration of grammatical evolution using graphics processing units: computational intelligence on consumer games and graphics hardware. In: Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York: Association for Computing Machinery, 2011, s. 431-439. ISBN 978-1-4503-0690-4.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On Properties of Basic Building Blocks for Printable Polymer and Nanometal Logic. In: Proc. of IMAPS CS International Conference on Electronic Devices and Systems. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 258-263. ISBN 978-80-214-4303-7.
 RŮŽIČKA Richard, ŠIMEK Václav a SEKANINA Lukáš. Behavior of CMOS Polymorphic Circuits in High Temperature Environment. In: Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 447-452. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Improve Wavelet Transforms for Image Compression in Embedded Systems. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1-20. ISSN 1687-6172.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Evolvable 2D computing matrix model for intrinsic evolution in commercial FPGAs with native reconfiguration support. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 184-191. ISBN 978-1-4577-0599-1.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, SEKANINA Lukáš a RIESGO Teresa. Fault Tolerance Analysis and Self-Healing Strategy of Autonomous, Evolvable Hardware Systems. In: Proc. of the 2011 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 164-169. ISBN 978-0-7695-4551-6.
 SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Bio-inspired FPGA architecture for self-calibration of an image compression core based on wavelet transforms in embedded systems. In: VLSI Circuits and Systems V. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011, s. 1-13. ISBN 978-0-8194-8656-1.
 SEKANINA Lukáš a KOMENDA Tomáš. Global Control in Polymorphic Cellular Automata. Journal of Cellular Automata. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2011, roč. 6, č. 4, s. 301-321. ISSN 1557-5969.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. CGP Acceleration Using Field-Programmable Gate Arrays. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 217-230. ISBN 978-3-642-17309-7.
 SEKANINA Lukáš, HARDING Simon L., BANZHAF Wolfgang a KOWALIW Taras. Image Processing and CGP. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 181-215. ISBN 978-3-642-17309-7.
 SEKANINA Lukáš, WALKER James A., KAUFMANN Paul a PLATZNER Marco. Evolution of Electronic Circuits. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 125-179. ISBN 978-3-642-17309-7.
 SEKANINA Lukáš. Evolutionary hardware design (Invited Paper). In: VLSI Circuits and Systems V. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011, s. 1-11. ISBN 978-0-8194-8656-1.
 SCHWARZ Josef a POSPÍCHAL Petr. Optimizing Code For Graphics Processing Units. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 79-84. ISBN 978-80-227-3552-0.
 VAŠÍČEK Zdeněk a BIDLO Michal. Evolutionary Design of Robust Noise-Specific Image Filters. In: 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation. New Orleans: IEEE Computer Society, 2011, s. 269-276. ISBN 978-1-4244-7834-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. A Global Postsynthesis Optimization Method for Combinational Circuits. In: Proc. of the Design, Automation and Test in Europe DATE 2011. Grenoble: European Design and Automation Association, 2011, s. 1525-1528. ISBN 978-3-9810801-7-9.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Extensions of Cartesian Genetic Programming for Optimization of Complex Combinational Circuits. In: Proc. of the 20th International Workshop on Logic and Synthesis. San Diego: University of California San Diego, 2011, s. 55-61.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2011, roč. 12, č. 3, s. 305-327. ISSN 1389-2576.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš a GLETTE Kyrre. Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 192-199. ISBN 978-1-4577-0599-1.
 ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Increasing Fault-Tolerance in Cellular-Based Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6714, s. 234-245. ISSN 0302-9743.
 ŽALOUDEK Luděk. Permanent Errors May Contribute to Emergent Behavior in One-Dimensional Cellular Automata. In: Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. Salamanca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 6. ISBN 978-1-4577-1123-7.
 ŽALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.
2010BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development. In: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2010, s. 501-508. ISBN 978-80-214-4120-0.
 BIDLO Michal, SLANÝ Karel a VAŠÍČEK Zdeněk. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. London: Springer London, 2010, s. 85-96. ISBN 978-3-642-15322-8.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4210-8.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science. 2010, roč. 16, č. 14, s. 1826-1852. ISSN 0948-6968.
 DVOŘÁK Václav. Multi-Terminal BDDs in Microprocessor-Based Control. In: Proceedings ICINCO 2010. Funchal, Madeira: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 140-145. ISBN 978-989-8425-02-7.
 FIŠER Petr, SCHMIDT Jan, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Logic Synthesis of Conventionally Hard to Synthesize Circuits Using Genetic Programming. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 346-351. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. An Efficient Selection Strategy for Digital Circuit Evolution. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 13-24. ISBN 978-3-642-15322-8.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. When Does Cartesian Genetic Programming Minimize the Phenotype Size Implicitly?. In: Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2010. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 983-984. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In: Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1171-1178. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Towards Scalable and Accurate Microscopic Traffic Simulation Using Advanced Cellular Automata Based Models. In: Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems Workshops. Madeira Island: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2010, s. 27-35. ISBN 978-972-8822-20-0.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010, s. 63-68. ISBN 978-80-214-4140-8.
 POSPÍCHAL Petr, JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel Genetic Algorithm on the CUDA Architecture. In: Applications of Evolutionary Computation. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010, s. 442-451. ISBN 978-3-642-12238-5.
 POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Parallel Genetic Algorithm Solving 0/1 Knapsack Problem Running on the GPU. In: 16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 64-70. ISBN 978-80-214-4120-0.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 234-238. ISBN 978-80-214-4080-7.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 75-80. ISBN 978-80-214-4140-8.
 RŮŽIČKA Richard. On Practical Aspects of Printable Polymer and Nanometal Logic. In: Proceedings of CSE2010 - International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 202-207. ISBN 978-80-8086-164-3.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Evolutionary design and optimization of Wavelet Transforms for image compression in embedded systems. In: Proc. of the 2010 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 177-184. ISBN 978-1-4244-5888-2.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. High level validation of an optimization algorithm for the implementation of adaptive Wavelet Transforms in FPGAs. In: Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 96-103. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Implementation of bio-inspired adaptive wavelet transforms in FPGAs. Modelling, validation and profiling of the algorithm. In: Proceedings of the XXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. Lanzarote: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2010, s. 210-215. ISBN 978-84-693-7393-4.
 SEKANINA Lukáš. Evoluční návrh hardware. Umelá inteligencia a kognitívna veda II. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, s. 437-465. ISBN 978-80-227-3284-0.
 SEKANINA Lukáš. Evolutionary Circuit Design: Tutorial. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 5-5. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 ŠIMÁČEK Jiří, SEKANINA Lukáš a STAREČEK Lukáš. Evolutionary Design of Reconfiguration Strategies to Reduce the Test Application Time. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 214-225. ISBN 978-3-642-15322-8.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. On Analysis of Fabricated Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 281-284. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a BIDLO Michal. A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations. In: DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2010, s. 1731-1736. ISBN 978-3-9810801-6-2.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 165-170. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽALOUDEK Luděk, SEKANINA Lukáš a ŠIMEK Václav. Accelerating Cellular Automata Evolution on Graphics Processing Units. International Journal on Advances in Software. 2010, roč. 3, č. 1, s. 294-303. ISSN 1942-2628.
 ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https