SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase

Název v angličtině:SCADA system for control and monitoring RT processes
Hlavní řešitel:Srovnal Vilém (FEI VŠB), Švéda Miroslav
Spoluřešitelé:Ráb Jaroslav, Ryšavý Ondřej
Další řešitelé:Halfar Patrik
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Kód:TA01010632
Zahájení:2011-01-01
Ukončení:2013-12-31
Klíčová slova:Reálný čas, prostředí pro tvorbu RT aplikací, měření času
Anotace:
Předmětem výzkumu a vývoje je vytvoření SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systému pro počítače typu PC a průmyslové PC, který by pracoval a komunikoval s procesní úrovní v reálném čase. Výzkum a vývoj SCADA systému bude směřován zejména do oblasti síťových aplikací a také na komunikaci ve WAN sítích. Vyvinutý systém bude otevřený, ale bude zaručena jeho bezpečnost jako celku.
Budou vyvinuty programové nástroje pro podporu návrhu síťových aplikací, zejména generování prototypů, simulaci provozu a podpory měření na síti. Zvláštní pozornost bude věnovaná problematice přesného měření času a synchronizace při distribuovaném zpracování a komunikaci v reálném čase.
Výsledky projektu:
Cílem projektu je na základě výzkumu a vývoje vytvořit nový distribuovaný RT SCADA systém pro počítače typu PC a průmyslová PC, který by pracoval a komunikoval s procesní úrovni v reálném čase.
Realizační výstupy:
Nový software RT_SCADA_QNX

Produkty

2013QnxTimeSync - Prostředí pro měření přesnosti síťových synchronizačních protokolů, software, 2013
Autoři: Pacner Jan, Ryšavý Ondřej, Švéda Miroslav
 RT-SCADA-QNX MSC03 - systém pro monitorování a řízení průmyslových procesů, software, 2013
Autoři: Košťál Vladimír, Kutálek Antonín, Ressler Ivo, Srovnal Vilém, Srovnal Vilém, Stankuš Martin, Slabý Roman, Sikora Jakub, Hlisnikovský Pavel, Hercík Radim, Švéda Miroslav, Pacner Jan, Halfar Patrik, Jeřábek Jan, Ryšavý Ondřej

Publikace

2014HALFAR Patrik a ŠVÉDA Miroslav. Cyber-Physical Information Systems for Enterprise Engineering -- Cyber-Physical Applications Timing. In: ICEIS Proceedings 2014. Lisabon: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2014, s. 1-7. ISBN 978-989-758-029-1.
2013OČENÁŠEK Pavel a KARMAZÍN Jaromír. On the Secure and Safe Data Synchronization. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 326-331. ISBN 978-3-642-39344-0.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. International Academic Research Journal of Business and Management. 2013, roč. 1, č. 7, s. 87-92. ISSN 2227-1287.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. On the Effective Internet Communication Filtering. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2013, roč. 2013, č. 307, s. 478-481. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2013, roč. 2013, č. 307, s. 451-454. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel. The Practice of Global Internet Filtering. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 332-337. ISBN 978-3-642-39344-0.
 PACNER Jan, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. On the Evaluation of Clock Synchronization Methods for Networked Control Systems. In: 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer-Based Systems. New York: IEEE Computer Society, 2013, s. 10-12. ISBN 978-0-7695-3759-7.
 RYŠAVÝ Ondřej, RÁB Jaroslav a ŠVÉDA Miroslav. Improving security in SCADA systems through firewall policy analysis. In: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2013, s. 1435-1440. ISBN 978-1-4673-4471-5.
 ŠVÉDA Miroslav a RYŠAVÝ Ondřej. Dependable Cyber-Physical Systems Networking: An Approach for Real-Time, Software Intensive Systems. In: Programmable Devices and Embedded Systems. Laxenburg: IFAC, 2013, s. 1-4. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Cyber-Physical Systems Networking with TCP/IP -- A Security Application Approach. In: IEEE Proceedings AFRICON 2013. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 101-106. ISBN 978-1-4673-5943-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Time in Cyber-Physical Systems: Specifications, Modeling and Measurements. In: Proceedings of the SCSI 2013. Rhodes Island: Evropská společnost pro výzkum prostředí a udržitelný vývoj, 2013, s. 413-419. ISBN 978-1-61804-204-0.
 ŠVÉDA Miroslav. Time Specification, Modeling and Measurement in frame of Cyber-Physical System Applications Design. International Journal of Systems Applications, Engineering & Development. Athens: North Atlantic University Union, 2013, roč. 7, č. 5, s. 263-270. ISSN 2074-1308.
2012HALFAR Patrik a ŠVÉDA Miroslav. Networking in Cyber Physical Systems - A Concept Study. In: Proceedings of the International Workshop of Cyber Physical Systems. Bucharest: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, 2012, s. 50-53.
 HALFAR Patrik, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Authorization Framework for Networked SCADA Systems. In: Proceedings IEEE ECBS 2012. Novy Sad: IEEE Computer Society, 2012, s. 298-302. ISBN 978-0-7695-4664-3.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Design of Authentication and Key Distribution Protocols with Routing Functionality. Journal of Information & Communication Technology. Karachi: 2012, roč. 5, č. 1, s. 1-11. ISSN 1816-613X.
 OČENÁŠEK Pavel a MÍCHAL Luboš. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2012, roč. 2012, č. 157, s. 870-873. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. In: Proceedings of ARC 2012 International Conference on Business and Management. Bangalore: Siemens, Corporate Research and Development, 2012, s. 257-262. ISBN 978-0-615-73960-1.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. On the Effective Internet Communication Filtering. In: Proceedings of the 2012 ICMCM Conference. Dubaj: Trans Tech Publications Inc., 2012, s. 478-481. ISBN 978-3-03785-659-8.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. In: Proceedings of 2012 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics. Hong Kong: National Taiwan University, 2012, s. 1-5. ISBN 978-3-03785-659-8.
 RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. A Framework for Cyber-Physical Systems Design - A Concept Study. In: Proceedings ICONS 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 79-82. ISBN 978-1-61208-184-7.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In: e-Business and Telecommunications. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, s. 39-53. ISBN 978-3-642-25205-1. ISSN 1865-0929.
 ŠVÉDA Miroslav, SEKLETÁR Michal, FIDLER Tomáš a RYŠAVÝ Ondřej. A High-level Network-wide Router Configuration Language. In: Proceedings ICN 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 18-21. ISBN 978-1-61208-183-0.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Unified Sensor Gateway Interconnection of Sensor Networks. In: Proceedings 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Sy. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 372-377. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 VESELÝ Vladimír a ŠVÉDA Miroslav. L2 protocols in OMNeT++. IP Networking 1 -- Theory and Practice. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2012, s. 37-40. ISBN 978-80-554-0494-3.
2011OČENÁŠEK Pavel a MÍCHAL Luboš. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. In: Proceedings of 2011 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics (ICMAM 2011). Hongkong: Trans Tech Publications Inc., 2011, s. 1-4. ISBN 978-3-03785-380-1.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. A Cyber-Physical System Design Approach. In: Proceedings of The Sixth International Conference on Systems - ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 12-18. ISBN 978-1-61208-002-4.
 ŠVÉDA Miroslav. Design Experience with Routing SW and Related Applications. In: Proceedings of The Tenth International Conference on Networks - ICN 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 133-138. ISBN 978-1-61208-002-4.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej a MATOUŠEK Petr. Supporting Safe and Secure Networked System Design. In: Computer Aided Systems Theory (EUROCAST´11), Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 22-23. ISBN 978-84-693-9560-8.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Reachability Analysis in Dynamically Routed Networks. In: Proceedings of the IEEE ECBS 2011. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2011, s. 197-205. ISBN 978-0-7695-4379-6.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.118.247
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]