Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH (GENEX)

Název v angličtině:System for support of evaluation of FISH method
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Smrž Pavel
Další řešitelé:Dubská Markéta, Šilhavá Jana
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Kód:TA01010931
Zahájení:2011-01-01
Ukončení:2014-12-31
Klíčová slova:zpracování obrazu, detekce objektů
Anotace:
Projekt je zaměřen na sběr, zpracování a statistické vyhodnocení genetického materiálu pro vyhodnocení chorob metodou "FISH" (opticky). Součástí projektu je vytvoření vyhodnocovacího zařízení a software.

Produkty

2014Softwarové knihovny statistického vyhodnocení a vizualizace dat z genetických analýz, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Zemčík Pavel

Publikace

2013DUBSKÁ Markéta a HEROUT Adam. Real Projective Plane Mapping for Detection of Orthogonal Vanishing Points. In: Proceedings of BMVC 2013. Bristol: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2013, s. 1-10. ISBN 1-901725-49-9.
2012ŠILHAVÁ Jana a SMRŽ Pavel. Combining Gene Expression and Clinical Data to Increase Performance of Prognostic Breast Cancer Models. In: 4th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Algarve: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2012, s. 1-6. ISBN 978-989-8425-95-9.

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106
Přepnout na https