Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti

Název v angličtině:Enabling automatic speaker verification to broad spectrum of users in the security domain
Hlavní řešitel:Černocký Jan
Spoluřešitelé:Schwarz Milan (Phonexia)
Další řešitelé:Glembek Ondřej, Kobes Michal (UPGM FIT VUT), Kohlová Renata, Pešán Jan, Plchot Oldřich, Šimek Dominik (FP VUT), Veselý Karel
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015
Kód:VG20132015129
Zahájení:2013-04-01
Ukončení:2015-09-30
Klíčová slova:rozpoznávání mluvčího; hlasová biometrie; vyhledávání mluvčího; hlasová analýza; forenzní analýza
Anotace:
U rozpoznávání mluvčího (SRE) došlo v minulých letech k podstatnému teoretickému a algoritmickému pokroku. Projekt se soustředí na adaptaci algoritmů pro specifické potřeby policejních a zpravodajských složek, tak aby (1) poskytovaly precizní ale jednoduché zobrazení výsledků tak, aby zodpovědní pracovníci získali včas potřebnou informaci a udrželi si rychlost reakce proti hrozbám a ve vyšetřování, (2) je bylo možné dotrénovat na cílových datech uživatele a podstatně tak zvýšit jejich úspěšnost.

Publikace

2016LOPEZ-MORENO Ignacio, GONZALEZ-DOMINGUEZ Javier, MARTÍNEZ González David, PLCHOT Oldřich, GONZALEZ-RODRIGUEZ Joaquin a MORENO Pedro. On the use of deep feedforward neural networks for automatic language identification. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, roč. 2016, č. 40, s. 46-59. ISSN 0885-2308.
2015CUMANI Sandro, PLCHOT Oldřich a FÉR Radek. Exploiting i-vector posterior covariances for short-duration language recognition. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 1002-1006. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 FÉR Radek, MATĚJKA Pavel, GRÉZL František, PLCHOT Oldřich a ČERNOCKÝ Jan. Multilingual Bottleneck Features for Language Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 389-393. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, PEŠÁN Jan a PLCHOT Oldřich. Voice-print transformation for migration between automatic speaker identification systems. Abstract book of the 7th European Academy of Forensic Science Conference. Praha: Kriminalistický ústav Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8659-8.
 SILNOVA Anna, GLEMBEK Ondřej, KINNUNEN Tomi a MATĚJKA Pavel. Exploring ANN Back-Ends for i-Vector Based Speaker Age Estimation. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 3036-3040. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
2014PLCHOT Oldřich, DIEZ Sánchez Mireia, SOUFIFAR Mehdi a BURGET Lukáš. PLLR Features in Language Recognition System for RATS. In: Proceedings of Interspeech 2014. Singapore: International Speech Communication Association, 2014, s. 3048-3051. ISBN 978-1-63439-435-2.
2013KHOURY Elie S., VESNICER Boštjan, FRANCO-PEDROSO Javier, DIEZ Sánchez Mireia, CIPR Tomáš, SCHWARZ Petr, VAN Leeuwen David, PETROVSKA-DELACRETAZ Dijana, MATĚJKA Pavel, RODRIGUEZ-FUENTES Luis J., CHOLLET Gerard a MARCEL Sebastien et al. The 2013 Speaker Recognition Evaluation in Mobile Environment. In: Proceedings of Biometrics (ICB), 2013 International Conference on. Madrid: IEEE Biometric Council, 2013, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0310-8.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.96.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]