Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT

Název v angličtině:Support of Interdisciplinary Excellence Research Teams Establishment at BUT
Hlavní řešitel:Urban Tomáš
Spoluřešitelé:Cumani Sandro, Černocký Jan, Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Křena Bohuslav
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV
Kód:CZ.1.07/2.3.00/30.0005
Zahájení:2012-07-01
Ukončení:2015-06-30
Anotace:
Hlavním cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci,multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci.Využity a podpořeny budou především synergie mezi jednotlivými VaV týmy projektů OP VaVpI,které se pohybují v mezioborovém prostředí 5 fakult VUT v Brně.V průběhu realizace projektu budou v těchto týmech přijati na základě výběrových řízení noví "postdoci" a získají bohaté zkušenosti se zahraničním výzkumem a projekty mezinárodního výzkumu a vývoje.Tito mladí vědci se budou účastnit zde i v zahraničí odborných vzdělávacích akcí, souvisejících s tématy jejich výzkumné činnosti. Své zkušenosti budou dále předávat ostatním členům výzkumného týmu a dalším cílovým skupinám (pracovníci a studenti VŠ),kteří tak budou mít možnost rozvíjet své odborné znalosti a kompetence.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Související projekty

2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav

Publikace

2015FIEDOR Jan, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs. Software Testing, Verification and Reliability. 2015, roč. 25, č. 3, s. 272-309. ISSN 1099-1689.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. On Monitoring C/C++ Transactional Memory Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 73-87. ISBN 978-3-319-14895-3.
2014AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 15-27. ISBN 978-80-214-5022-6.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. In: SSBSE'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 107-122. ISBN 978-3-319-09939-2.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. Proceedings of MEMICS'14. Brno, 2014.
2013CUMANI Sandro, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, LAFACE Pietro, PLCHOT Oldřich a VASILAKAKIS Vasileios. Pairwise Discriminative Speaker Verification in the I -Vector Space. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2013, roč. 2013, č. 6, s. 1217-1227. ISSN 1558-7916.
 CUMANI Sandro, PLCHOT Oldřich a LAFACE Pietro. Probabilistic Linear Discriminant Analysis Of I-Vector Posterior Distributions. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 7644-7648. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 SOUFIFAR Mehdi Mohammad, BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich, CUMANI Sandro a ČERNOCKÝ Jan. Regularized Subspace n-Gram Model for Phonotactic iVector Extraction. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 74-78. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.

Vaše IPv4 adresa: 54.225.59.14
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]