Pořizování a zpracování HDR obrazů - Acquisition and processing of HDR images

Název v angličtině:Acquisition and processing of HDR images
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Čadík Martin
Další řešitelé:Jurzykowski Michal, Klepárník Petr, Musil Martin, Musil Petr
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - COST CZ (2011-2017)
Kód:LD12027
Zahájení:2012-03-01
Ukončení:2015-04-30
Klíčová slova:HDR (High dynamic range), HDR obrazy, pořizování HDR obrazů, zpracování HDR obrazů, výpočty HDR obrazů, aplikace HDR obrazů
Anotace:
Cílem projektu a též akce COST 1005 HDRi je posílení pozice Evropy ve výzkumu v oblasti HDR a upevnění Evropy jako světové špičky v tomto směru. Cílem tohoto projektu je též ustavení postavení České republiky jako významného partnera ve výše uvedené akci prostřednictvím vlastního výzkumu, který bude posílen, a  spolupráce s tuzemskými a zahraničními parntery a tím i přispění k úspěchu akce COST 1005 HDRi.

Produkty

2014Funkční vzorek HDR kamery - firmware, software, 2014
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek zlepšené kamery pro snímání HDR videa, funkční vzorek, 2014
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Seeman Michal, Zemčík Pavel
2013Aplikace pro rekonstrukci HDR Videa tone mapping, software, 2013
Autoři: Seeman Michal, Zemčík Pavel, Jurzykowski Michal
 Prototyp barevné kamery pro snímání HDR videa, funkční vzorek, 2013
Autoři: Jurzykowski Michal, Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Softwarový framework pro klasifikaci hvězd, software, 2013
Autoři: Bařina David, Vrábelová Pavla
2012Funkční vzorek jednoduché HDR kamery, funkční vzorek, 2012
Autoři: Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Testovací program pro skládání a tonemapping setu snímků z videa, software, 2012
Autoři: Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel

Publikace

2014SÝKORA Daniel, KAVAN Ladislav, ČADÍK Martin, JAMRIŠKA Ondřej, JACOBSON Alec, WHITED Brian, SIMMONS Maryann a SORKINE-HORNUNG Olga. Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. ACM Transactions on Graphics (TOG). New York City: Association for Computing Machinery, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-16. ISSN 0730-0301.
2013ČADÍK Martin, HERZOG Robert, MANTIUK Rafał, MANTIUK Radosław, MYSZKOWSKI Karol a SEIDEL Hans-Peter. Learning to Predict Localized Distortions in Rendered Images. Computer Graphics Forum. Hoboken: WILEY, 2013, roč. 2013, č. 7, s. 401-410. ISSN 0167-7055.
 SEEMAN Michal, ZEMČÍK Pavel a PŘIBYL Bronislav. Hue Correction in HDR Tone-mapping. European Signal Processing Conference EUSIPCO. 2013, roč. 2013, č. 21, s. 1-5. ISSN 2219-5491.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.3.15
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]