VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice

Název v angličtině:Device for acquirement and recognition of eye iris and eye retina
Hlavní řešitel:Drahanský Martin
Spoluřešitelé:Kolář Radim, Provazník Ivo, Vojnarová Marta
Další řešitelé:Doležel Michal, Hájek Josef, Harabiš Vratislav (FEKT VUT), Kupková Karolína, Macková Pavlína (FEKT VUT), Marvan Aleš, Novotný Tomáš, Odstrčilík Jan (FEKT VUT), Semerád Lukáš, Svoboda Jan (FIT VUT), Štohanzlová Petra (FEKT VUT)
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Kód:ED3.1.00/13.0271
Zahájení:2012-01-01
Ukončení:2015-06-30
Klíčová slova:biometrie, duhovka oka, sítnice oka, transfer technologií, komercializace
Anotace:
Víme, že biometrické zařízení pro snímání a rozpoznávání kombinace sítnice a duhovky oka na trhu v současnosti není dostupné. Předpokládá se uplatnění nejenom u firem v biometrickém oboru, ale i v oftalmologii a přidružených lékařských očních vědách. Během Proof of Concept dojde k návrhu a realizaci funkčního vzorku zařízení za účelem ověření jeho plánovaných vlastností, dále testování v laboratorních podmínkách. Výchozí komercializací je licence. Ve spolupráci s manažerem TT budou ve fázi proof-of-concept 2 uspořádána odborná setkání s potenciálními uživateli, kde bude v režimu utajení diskutována otázka přizpůsobení technologie konkrétním aplikacím, očekáváním a potřebám typových produktů.

Produkty

2014Software pro extrakci příznaků z žilního řečiště sítnice oka za účelem biometrického rozpoznávání osob, software, 2014
Autoři: Doležel Michal, Drahanský Martin
2013Zařízení pro snímání a rozpoznávání duhovky a sítnice oka, funkční vzorek, 2013
Autoři: Drahanský Martin, Provazník Ivo, Kolář Radim, Hájek Josef

Publikace

2015DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim a MŇUK Tomáš. Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka. Česká a slovenská oftalmologie. 2015, roč. 71, č. 6, s. 302-308. ISSN 1211-9059.
 HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim, ODSTRČILÍK Jan a BOROVSKÝ Ján. Bimodal eye imaging system. In: Signal-Image Technology and Internet-Based Systems. Bangkok: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 572-575. ISBN 978-1-4673-9721-6.
 KOLÁŘ Radim, SEMERÁD Lukáš, DRAHANSKÝ Martin, ODSTRČILÍK Jan, HÁJEK Josef a BOROVSKÝ Ján. Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 83-95. ISBN 978-80-7231-997-8.
2014DOLEŽEL Michal. Průzkum trhu (TZ) - Zařízení pro snímání sítnice a duhovky. Brno, 2014.
 HÁJEK Josef, DOLEŽEL Michal a DRAHANSKÝ Martin. Biometric device for retina and iris recognition in intelligent houses. In: Beiträge zum Usability Day XII Assistenztechnik für betreutes Wohnen. Dornbirn: Fachhochschule Vorarlberg, 2014, s. 143-147. ISBN 978-3-89967-943-4.
 HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin a KOLÁŘ Radim. Experimental ophthalmic multimodal imaging system for iris and retina. In: Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014, s. 676-679. ISBN 978-1-4799-4174-2.
2013HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin a DROZD Radek. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development. Hong Kong: 2013, roč. 2, č. 3, s. 55-59. ISSN 2303-9345.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https