Inteligentní testování a analýza paralelních programů

Název v angličtině:Intelligent Testing and Analysis of Concurrent Software
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé:Křena Bohuslav
Další řešitelé:Dudka Vendula, Fiedor Jan, Letko Zdeněk
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - KONTAKT II (2011-2017)
Kód:LH13265
Zahájení:2013-04-01
Ukončení:2015-03-31
Klíčová slova:Paralelní programy, testování, verifikace, statická a dynamická analýza, vkládání šumu, meta-heuristiky, genetické algoritmy, genetické programování, dolování dat.
Anotace:
Cílem projektu je přispět výzkumem realizovaným společně se zahraničním partnerem k výraznému zvýšení efektivity, obecnosti a stupně automatizace procesu testování a analýzy vícevláknových programů. Zlepšení efektivnosti bude dosaženo vývojem nových heuristik pro vkládání šumu do plánování paralelních programů, které zvýší pravděpodobnost nalezení chyb v synchronizaci během testování vícevláknových programů. Zvýšení obecnosti bude dosaženo vývojem nových dynamických detekčních algoritmů, které se zaměří i na nové či dosud méně studované synchronizační mechanismy, méně studované třídy chyb, případně na dosud méně podporované třídy programů (např. na dynamickou analýzu paralelních programů na úrovni binárního kódu s využitím vkládání šumu). Vyšší automatizace bude dosaženo využitím optimalizačních algoritmů, tzv. meta-heuristik, a technik dolování z testovacích dat pro automatickou optimalizaci testování vícevláknových programů s ohledem na různá kritéria bez nutnosti manuálního zásahu programátora.

Související projekty

2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
2010Statická a dynamická verifikace programů s pokročilými rysy paralelismu a neomezenosti, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/0306, 2010-2013, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé: Češka Milan, Křena Bohuslav, Peringer Petr, Rogalewicz Adam, Smrčka Aleš
2007Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Burget Lukáš, Burget Radek, Cvrček Daniel, Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Dvořák Václav, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Hrubý Martin, Janoušek Vladimír, Jaroš Jiří, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kořenek Jan, Kotásek Zdeněk, Kršek Přemysl, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Martínek Tomáš, Masopust Tomáš, Matějka Pavel, Matoušek Petr, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Orság Filip, Růžička Richard, Ryšavý Ondřej, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Strnadel Josef, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zbořil František, Zbořil František V., Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav

Publikace

2015FIEDOR Jan, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs. Software Testing, Verification and Reliability. 2015, roč. 25, č. 3, s. 272-309. ISSN 1099-1689.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 177-178. ISBN 978-84-606-5438-4.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. On Monitoring C/C++ Transactional Memory Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 73-87. ISBN 978-3-319-14895-3.
2014AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 15-27. ISBN 978-80-214-5022-6.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. Proceedings of MEMICS'14. Brno, 2014.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. In: SSBSE'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 107-122. ISBN 978-3-319-09939-2.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https