Integrovaná simulační platforma

Název v angličtině:Integrated simulation platform
Hlavní řešitel:Chudý Peter
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Dittrich Petr, Prustoměrský Milan, Rydlo Karol, Vlk Jan
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Kód:TA03010396
Zahájení:2013-01-01
Ukončení:2015-12-31
Klíčová slova:simulační platforma; pohyb; synchronizace; vizualizace; letecký simulátor; silová zpětná vazba
Anotace:
Použití simulátorů, které nedosahují dostatečné autenticity simulace, může způsobit osvojení chybných návyků. Jestliže nácvik vybírání nezvyklé polohy může vyústit v překročení fyzikálních mezí skutečného stroje, je tento jev vnímán jako nevhodné použití simulačních technologií. V průmyslu se proto diskutuje o obavě z negativního výcviku. Cílem projektu je výzkum a vývoj simulační platformy, schopné věrohodně reprezentovat jevy spojené se simulací prostorového pohybu dopravních zařízení.

Produkty

2015Elektromechanická pohybová plošina se šesti stupni volnosti, funkční vzorek, 2015
Autoři: Chudý Peter, Vlk Jan
 Generická integrovaná simulační platforma zahrnující pohybový, haptický a audiovizuální prvek, prototyp, 2015
Autoři: Chudý Peter, Vlk Jan, Dittrich Petr, Prustoměrský Milan
 Řídicí software pro simulační platformu, software, 2015
Autoři: Vlk Jan, Chudý Peter, Prustoměrský Milan, Dittrich Petr
 Verifikační software pro simulační platformu, software, 2015
Autoři: Vlk Jan, Dittrich Petr, Prustoměrský Milan, Chudý Peter

Vaše IPv4 adresa: 54.224.111.99
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]