Automatická analýza a verifikace transakčních pamětí

Název v angličtině:Automatic Analysis and Verification of Transactional Memories
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Dudka Vendula, Fiedor Jan, Křena Bohuslav, Letko Zdeněk, Pluháčková Hana
Agentura:COST, European Cooperation in Science and Technology - COST CZ (2011-2017)
Kód:LD14001
Zahájení:2014-01-01
Ukončení:2014-12-31
Klíčová slova:transakční paměti, paralelní programy, chyby v synchronizaci, monitorování programů, testování programů, statická a dynamická analýza programů, vkládání šumu
Anotace:
Cílem projektu je navrhnout efektivní metody automatizovaného testování a analýzy paralelních programů využívajících novou a vysoce perspektivní technologii transakčních pamětí. Výzkum vedoucí k tomuto cíli bude realizován v koordinaci s COST akcí IC1001. Projekt se soustředí na návrh algoritmů vhodných pro detekci chyb specifických pro programy s transakční pamětí, konkrétně na chyby vznikající při vzájemné interakci mezi jednotlivými transakcemi a na chyby vznikající při interakci transakcí s jinými synchronizačními mechanismy. Jako základ pro testování a analýzu programů využívajících transakční paměti budou vyvinuty metody pro monitorování těchto programů, jež minimálně ovlivní jejich původní chování, ale přesto budou schopny poskytnout přesné informace o jejich běhu. Vysoké efektivity studovaných metod pro testování a analýzu programů využívajících transakční paměti bude dosaženo návrhem jejich kombinace s technikami pro vkládání šumu, které zvýší pravděpodobnost nalezení chyb v analyzovaných programech.

Související projekty

2011Transactional Memories: Foundations, Algorithms, Tools, and Applications (Euro-TM), COST - COST CZ (2011-2017), IC1001, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Lourenco Joao
Spoluřešitelé: Romano Paolo, Vojnar Tomáš

Publikace

2015FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 177-178. ISBN 978-84-606-5438-4.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. On Monitoring C/C++ Transactional Memory Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 73-87. ISBN 978-3-319-14895-3.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https