Research of computer vision algorithms, enhanced reality and related user interfaces

Czech title:Výzkumu algoritmů počítačového vidění, rozšířené reality a souvisejících uživatelských rozhraní
Research leader:Herout Adam
Team leaders:Behúň Kamil
Team members:Bobák Petr, Tomešek Jan
Agency:ONEPROVE s.r.o.
Start:2018-01-01
End:2030-12-31
Keywords:computer vision, expanded reality, user interface
Annotation:
Research of Computer Vision, Enhanced Reality and Related User Interface for ONEPROVE s.r.o.

Your IPv4 address: 18.205.66.1
Switch to https