Development of models for technology of trnasfer of oral speech into the text (automatic speech recognition) for French language

Czech title:Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština.
Research leader:Karafiát Martin
Team leaders:Grézl František, Chalupníček Kamil
Agency:South Moravian Innovation Centre
Start:2015-07-23
End:2015-11-30
Keywords:dictionary, speech recognition
Annotation:
Řešitelský tým zpracuje přesné požadavky zadavatele (Phonexia s.r.o.) na modely pro ASR (formát dat, velikost modelů, ...). Na základě těchto požadavků vytvoří pro rozpoznávání spontánní konverzační francouzštiny výslovnostní slovník, akustický a jazykový model. Při řešení budou využity softwarové nástroje pro extrakci příznaků a databáze řeči dodané zadavatelem a částečně vlastní data Poskytovatele. Poskytovatel znalostí použije své know-how a výpočetní kapacity. Know-how je velmi důležité pro trénování přesného a robustního akustického modelu. Řešitelský tým má v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Trénovaní takového akustického modelu je také výpočetně náročný proces, pro který je nutné využít výkonného výpočetního clusteru. Natrénované modely budou před předáním evaluovány na standardní testovací sadě formou slovní úspěšnosti rozpoznávání. Předpokládané dodání modelů pro ASR je 3 měsíce od podpisu smlouvy a dodání vstupů, ke kterým se zaváže zadavatel.
Project outputs:
  • sada fonémů pro francouzský jazyk (dialekt evropská francouzština)

  • výslovnostní slovník: alespoň 50tisíc slov, pokrývající běžnou hovorovou francouzštinu (dialekt evropská francouzština) a televizní/rozhlasové zpravodajství - akustický model: GMM/HMM, diskriminativně trénovaný s příznaky generovanými neuronovými sítěmi, trénovaný na telefonním pásmu (8kHz)

  • jazykový model: 3-gramové statistiky, postavený na výše uvedeném výslovnostním slovníku

  •  protokol s dosaženými výsledky při rozpoznávání slov na standardní (nebo dohodnuté) evaluační sadě.

Publications

2015KARAFIÁT Martin and GRÉZL František. Souhrnná zpráva k projektu "ASR-FR" za rok 2015. Brno: Phonexia s.r.o., 2015.

Your IPv4 address: 54.90.109.231
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]