Delivery of a re-trained acoustic model of automatic speech recognizer for Czech language

Czech title:Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk
Research leader:Szőke Igor
Team leaders:Černocký Jan
Agency:Phonexia s.r.o.
Start:2016-10-10
End:2016-11-30
Keywords:acoustic model, speech recognizer
Annotation:
The goal of this project is delivery of a re-trained acoustic model of automatic speech recognizer for Czech language. The result is compatible with internal systems of the Client (acoustic model BS-CORE).

Publications

2016SZŐKE Igor. Souhrnná výzkumná zpráva projektu "Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk" pro rok 2016. Brno: Phonexia s.r.o., 2016.

Your IPv4 address: 18.212.92.235
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]