BUT Opportunity

Czech title:VUT Příležitost
Research leader:Molík Roman (ICV VUT)
Team leaders:Sadovský Petr
Agency:Ministry of Youth and Education
Code:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645
Start:2017-03-01
End:2021-02-28
Keywords:transfer technologies, business development
Annotation:
The project for the development of faculties in cooperation with industry.
Project description:
Projektem chceme navázat na současný systém komercializace na VUT v Brně fungující od roku 2010, kdy je na úrovni centrálního CTT tým odborníků z oblasti ochrany DV doplněný manažery TT, kteří jako zaměstnanci CTT působí přímo na fakultách. Další zacílení komercializace chceme směřovat k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi vytvořením sítě business development manažerů s patřičnými kompetencemi. Dále chceme rozšířit právní podporu vědcům a metodicky uchopit oblast oceňování DV.

Your IPv4 address: 54.234.228.185
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]