Geodrom

Czech title:Geodrom
Reseach leader:Španěl Michal
Agency:GEODROM s.r.o.
Start:2017-01-01
End:2018-12-31
Keywords:3D data processing
Annotation:
Experimental verification of features and usability of existing Software tools for processing 3D data stored in different data formats in the form of 3D dot clouds.
Project description:
Experimentální ověření vlastností a využitelnosti existujících Softwarových nástrojů pro zpracování 3D dat uložených v různých datových formátech ve formě mračna 3D bodů.

Your IPv4 address: 54.83.81.52
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]