Výzkumná skupina akcelerovaných síťových technologií

Publikace

2019ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej, MATOUŠEK Denis, MATOUŠEK Jiří, SEMRIČ Jakub a VOJNAR Tomáš. Deep Packet Inspection in FPGAs via Approximate Nondeterministic Automata. In: Proceedings of the 27th IEEE International Symposium On Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM'19). To be published in 2019. San Diego, CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 109-117. ISBN 978-1-72811-132-2.
2018CABAL Jakub, BENÁČEK Pavel, KEKELY Lukáš, KEKELY Michal, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Configurable FPGA Packet Parser for Terabit Networks with Guaranteed Wire-Speed Throughput. In: Proceedings of the 2018 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays. New York: Association for Computing Machinery, 2018, s. 249-258. ISBN 978-1-4503-5614-5.
 KUČERA Jan, KEKELY Lukáš, PIECEK Adam a KOŘENEK Jan. General IDS Acceleration for High-Speed Networks. In: Proceedings of the 36th IEEE International Conference on Computer Design, ICCD 2018. Orlando: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 366-373. ISBN 978-1-5386-8477-1.
 KUČERA Jan, KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor, PIECEK Adam a KOŘENEK Jan. Hardware Acceleration of Intrusion Detection Systems for High-Speed Networks. In: Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018, s. 177-178. ISBN 978-1-4503-5902-3.
 MATOUŠEK Denis, KUBIŠ Juraj, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks. In: Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018, s. 104-110. ISBN 978-1-4503-5902-3.
 MATOUŠEK Denis, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Memory-based Automata. Proceedings of the 2018 IEEE 26th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines. Boulder, CO: IEEE Computer Society, 2018. ISBN 978-1-5386-5522-1.
2017KORČEK Pavol, NOVOTNÝ Tomáš, WOLFERT Richard, VIKTORIN Jan a SAKIN Martin. Závěrečná zpráva. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2017.
 KOŘENEK Jan. Souhrnná výzkumná zpráva o vývoji elektronických zařízení pro společnost Honeywell za rok 2017. Brno: Honeywell, spol. s r.o., 2017.
 MATOUŠEK Jiří, ANTICHI Gianni, LUČANSKÝ Adam, MOORE Andrew W. a KOŘENEK Jan. ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution. In: 2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Beijing: IEEE Computer Society, 2017, s. 204-216. ISBN 978-1-5090-6386-4.
2016BARTOŠ Václav a KOŘENEK Jan. Evaluating Reputation of Internet Entities. In: Management and Security in the Age of Hyperconnectivity. Munich: Springer International Publishing, 2016, s. 132-136. ISBN 978-3-319-39813-6.
 GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, KOŘENEK Jan, ŽÁDNÍK Martin a KOŠAŘ Vlastimil. Evolutionary Circuit Design for Fast FPGA-Based Classification of Network Application Protocols. Applied Soft Computing. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, roč. 38, č. 1, s. 933-941. ISSN 1568-4946.
 KORČEK Pavol. Průběžná zpráva za rok 2016. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Dynamically Reconfigurable Architecture with Atomic Configuration Updates for Flexible Regular Expressions Matching in FPGA. In: Proceedings of The 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, s. 591-598. ISBN 978-1-5090-2816-0.
 KOŘENEK Jan a VIKTORIN Jan. Packet Processing on FPGA SoC with DPDK. In: 26th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2016, s. 578-579. ISBN 978-2-8399-1844-2.
 MATOUŠEK Denis, KOŘENEK Jan a PUŠ Viktor. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Automata. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 93-100. ISBN 978-1-5090-5602-6.
2015BARTOŠ Václav. Using Application-Aware Flow Monitoring for SIP Fraud Detection. In: Intelligent Mechanisms for Network Configuration and Security,. Ghent: Springer International Publishing, 2015, s. 87-99. ISBN 978-3-319-20033-0.
 KEKELY Lukáš, KUČERA Jan, PUŠ Viktor, KOŘENEK Jan a VASILAKOS Athanasios. Software Defined Monitoring of Application Protocols. IEEE Transactions on Computers. 2015, roč. 65, č. 2, s. 615-626. ISSN 0018-9340.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Towards Efficient Field Programmable Pattern Matching Array. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 KOŘENEK Jan. Souhrnná výzkumná zpráva o vývoji elektronických zařízení pro společnost Honeywell za rok 2015. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2015.
2014BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. An Analysis of Correlations of Intrusion Alerts in an NREN. In: 2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD). Athény: IEEE Communications Society, 2014, s. 305-309. ISBN 978-1-4799-5725-5.
 DVOŘÁK Milan a KOŘENEK Jan. Low Latency Book Handling in FPGA for High Frequency Trading. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 175-178. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Software Defined Monitoring of Application Protocols. In: Proceedings of IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications. Toronto: IEEE Computer Society, 2014, s. 1725-1733. ISBN 978-1-4799-3360-0.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor, BENÁČEK Pavel a KOŘENEK Jan. Trade-offs and Progressive Adoption of FPGA Acceleration in Network Traffic Monitoring. In: 2014 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2014). Munich: IEEE Circuits and Systems Society, 2014, s. 264-267. ISBN 978-3-00-044645-0.
 KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KEKELY Lukáš. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 74-79. ISBN 978-80-7494-027-9.
 KORČEK Pavol, KOŘENEK Jan a VIKTORIN Jan. Jak propojit Linux s FPGA?. DPS - Elektronika od A do Z. Liberec: CADware s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 3. ISSN 1805-5044.
 KORČEK Pavol. Souhrnná zpráva o smluvním výzkumu se združením CZ.NIC. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Multi-Stride NFA-Split Architecture for Regular Expression Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 9th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 77-88. ISBN 978-80-214-5022-6.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. On NFA-Split Architecture Optimizations. In: 2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, s. 274-277. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KOŘENEK Jan. Souhrnná výzkumná zpráva o vývoji elektronických zařízení pro společnost Honeywell za rok 2014. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2014.
 MATOUŠEK Jiří. Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích. In: Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 129-134. ISBN 978-80-7494-027-9.
 PUŠ Viktor, KEKELY Lukáš a KOŘENEK Jan. Design Methodology of Configurable High Performance Packet Parser for FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 189-194. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 VIKTORIN Jan, KORČEK Pavol, KOŘENEK Jan a FUKAČ Tomáš. Network monitoring probe based on Xilinx Zynq. In: Proceedings of the 2012 Tenth ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2014). Marina del Rey, CA, USA: Association for Computing Machinery, 2014, s. 237-238. ISBN 978-1-4503-2839-5.
 VIKTORIN Jan. Využití dynamické rekonfigurace vestavěných systémů pro monitorování počítačových sítí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 50-55. ISBN 978-80-7494-027-9.
 ZÁVODNÍK Tomáš, KEKELY Lukáš a PUŠ Viktor. CRC based hashing in FPGA using DSP blocks. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 179-182. ISBN 978-1-4799-4558-0.

Zobrazit všechny publikace

Disertační a habilitační práce

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https