Výzkumná skupina architektury počítačů

Publikace

2015DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Memory-Based Logic Control for Embedded Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer Verlag, 2015, roč. 325, č. 1, s. 367-379. ISSN 1876-1100.
 JAROŠ Jiří, NIKL Vojtěch a TREEBY Bradley E. Large-scale Ultrasound Simulations Using the Hybrid OpenMP/MPI Decomposition. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Exascale Applications and Softrware. Edinburgh: Association for Computing Machinery, 2015, s. 115-119. ISBN 978-0-9926615-1-9.
2014GROEN Derek, CHACRA David A., NASH Rupert W., JAROŠ Jiří, BERNABEU Miguel O. a COVENEY Peter V. Weighted decomposition in high-performance lattice-Boltzmann simulations: are some lattice sites more equal than others?. In: nternational Conference on Exascale Applications and Software, EASC 2014. Stockholm: Springer Verlag, 2014, s. 1-11. ISBN 978-3-319-15976-8.
 JAROŠ Jiří a TYRALA Radek. GPU-accelerated Evolutionary Design of the Complete Exchange Communication on Wormhole Networks. In: GECCO '14 Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2014, s. 1023-1030. ISBN 978-1-4503-2662-9.
 NIKL Vojtěch a JAROŠ Jiří. Parallelisation of the 3D Fast Fourier Transform Using the Hybrid OpenMP/MPI Decomposition. In: Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, s. 100-112. ISBN 978-3-319-14895-3.
 TREEBY Bradley E., JAROŠ Jiří, ROHRBACH Daniel a COX Ben T. Modeling elastic wave propagation using the k-Wave MATLAB toolbox. In: 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). Chicago, IL: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 146-149. ISBN 978-1-4799-7049-0.
 ZÁŇ Drahoslav a JAROŠ Jiří. Solving the Multidimensional Knapsack Problem using a CUDA accelerated PSO. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2933-2939. ISBN 978-1-4799-1488-3.
2013DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Easily Reprogrammable Embedded Logic Control. In: Proceedings of ICINCO 2013, Vol.1. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013, s. 471-476. ISBN 978-989-8565-70-9.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, roč. 7, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
2012DVOŘÁK Václav. On the Complexity and Optimization of Branching Programs for Decision Diagram Machines. In: Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 84-89. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 JAROŠ Jiří a POSPÍCHAL Petr. A Fair Comparison of Modern CPUs and GPUs Running the Genetic Algorithm under the Knapsack Benchmark. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7248, s. 426-435. ISSN 0302-9743.
 JAROŠ Jiří. Multi-GPU Island-Based Genetic Algorithm Solving the Knapsack Problem. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 217-224. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Polymeric Polymorphic Electronics: Towards Multifunctional Logic Elements Based on Organic Semiconductor Materials. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineerig. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 154-161. ISBN 978-80-8143-049-7.
2011DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 6-11. ISBN 978-1-61208-002-4.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. On the cascade realization of sparse logic functions. In: Euromicro Proceedings. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 21-28. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Optimizing Collective Communications on the K-port Spidergon Network. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 24-29. ISBN 978-1-61208-002-4.
 MIKUŠEK Petr, TOMEC Martin a DVOŘÁK Václav. A Cascade Decomposition of Application-Specific Systems. In: MEMICS Proc.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 78-85. ISBN 978-80-214-4305-1.
2010DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. Optimizing Collective Communications on 2D-Mesh and Fat Tree NoC. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2010, s. 22-27. ISBN 978-0-7695-3979-9.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science. 2010, roč. 16, č. 14, s. 1826-1852. ISSN 0948-6968.
 DVOŘÁK Václav. Multi-Terminal BDDs in Microprocessor-Based Control. In: Proceedings ICINCO 2010. Funchal, Madeira: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 140-145. ISBN 978-989-8425-02-7.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In: Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1171-1178. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
 KOŘENEK Jan a PUŠ Viktor. Memory Optimization for Packet Classification Algorithms in FPGA. In: Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vídeň: IEEE Computer Society, 2010, s. 297-300. ISBN 978-1-4244-6610-8.

Zobrazit všechny publikace

Disertační a habilitační práce

2010JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010.
2007OHLÍDAL Miloš. Evolutionary Design of Collective Communication Based on Prediction of Conflicts in Interconnection Networks. Brno, 2007.
2004STAROBA Jiří. Parallel Performance Modeling, Prediction and Tuning. Brno, 2004.
2003SLLAME Azeddien M. Design Space Exploration of High-Performance Digital Systems. Brno, 2003.
2002RŮŽIČKA Richard. Formální přístup k analýze testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni RT. Brno, 2002.
 SEKANINA Lukáš. Component Approach to Evolvable Systems. Brno, 2002.
2000KOTÁSEK Zdeněk. Uplatnění principů řiditelnosti/pozorovatelnosti při návrhu číslicových obvodů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000.
1999JANKOVSKÝ Michal. Návrh některých programových systémů pracujících v reálném čase. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1999.
1998DRÁBEK Vladimír. Vlastnosti a použití binárních celulárních automatů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998.

Vaše IPv4 adresa: 54.221.38.145
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]