Výzkumná skupina Systémy odolné proti poruchám, diagnostika a testování

 • Zaměření: Výzkumná skupina se zaměřuje především na spolehlivost elektronických systémů se zvláštním zaměřením na oblast odolnosti proti poruchám a její ověřování.
 • Publikační činnost: Členové skupiny mj. pravidelně publikují na zahraničních publikacích jako např. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS) nebo Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) a v zahraničních časopisech jako např. Microprocessors and Microsystems nebo Computing and Informatics.
 • Nabídka: Vítáme spolupráci a nabízíme možnost zapojit se do výzkumu např. v rámci doktorského studijního programu nebo stáží.

Témata výzkumu

 • Systémy odolné proti poruchám (metody průběžného testování, hlídací obvody, spolehlivostní modely architektur, částečná dynamická rekonfigurace založená na FPGA, mechanismy zamezení přetížení vestavných systémů).
 • Využití výstupů funkční verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám elektromechanických systémů, využití injekce poruch. 
 • Návrh neuronových sítí odolných proti poruchám, ověřování odolnosti.

Aktuální zaměření výzkumu

 • Zvyšování spolehlivosti pomocí prostředků částečné dynamické rekonfigurace v FPGA (kontakt: Zdeněk Kotásek).  Klíčová slova: částečná dynamická rekonfigurace, řízení, řadič, spolehlivost, FPGA.
 • Prostředky injekce poruch do FPGA (kontakt: Zdeněk Kotásek).  Klíčová slova: injekce, porucha, FPGA.
 • Metody zrychlení funkční verifikace (kontakt: Marcela Šimková).  Klíčová slova: funkční verifikace, zrychlení, automatizace.
 • Spolehlivost vestavných kritických systémů řízených operačním systémem (kontakt: Josef Strnadel).  Klíčová slova: adaptace, COTS, MCU, úloha, operační systém, OS, reálný čas, RTOS, řízení, plánovač, monitorování, správa přerušení.

Další informace

 • Pro realizace používáme zejména programovatelná hradlová pole (FPGA) a vývojové prostředky firmy Xilinx, mikrokontroléry (MCU) a vývojové prostředky firmy Freescale a nástroje firmy Mentor Graphics.

Odkazy

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav počítačových systémů
Božetěchova 2
612 66 Brno
Česká republika

Tel.: +420 54114-1223
Fax.: +420 54114-1270
E-mail: kotasek@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 54.224.234.8
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]