Výzkumná skupina Spolehlivé systémy

Probíhající a ukončené projekty

2012Metodiky pro návrh systémů odolných proti poruchám do rekonfigurovatelných architektur - vývoj, implementace a verifikace, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD12036, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Kotásek Zdeněk
Spoluřešitelé: Čekan Ondřej, Kaštil Jan, Mičulka Lukáš, Podivínský Jakub, Straka Martin, Strnadel Josef, Zachariášová Marcela
2011Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale, COST - COST, COST IC1103, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Kotásek Zdeněk
Spoluřešitelé: Kaštil Jan, Mičulka Lukáš, Straka Martin, Zachariášová Marcela

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57
Přepnout na https