Výzkumná skupina Spolehlivé systémy

Členové skupiny

Čekan Ondřej, Ing., Ph.D. student, UPSY FIT VUT
 
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc., výzkumník, UPSY FIT VUT
 • diagnostika číslicových systémů
 • bezpečné a odolné číslicové systémy
 • algoritmická syntéza číslicových systémů
 • algoritmy aritmetických výpočtů
 • aplikace algebry nad konečnými tělesy
 • komprese a zpracování multimediálních dat
 • grafické a multimediální procesory
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., hlavní výzkumník, UPSY FIT VUT
 • diagnostika číslicových obvodů
 • analýza testovatelnosti číslicových obvodů
 • návrh a syntéza snadno testovatelných obvodů
 • metodiky návrhu systémů odolných proti poruchám 
Krčma Martin, Ing., Ph.D. student, UPSY FIT VUT
 
Lojda Jakub, Ing., Ph.D. student, UPSY FIT VUT
 
Pánek Richard, Ing., Ph.D. student, UPSY FIT VUT
 
Podivínský Jakub, Ing., Ph.D. student, UPSY FIT VUT
 • Návrh číslicových systémů.
 • Návrh a testování systémů odolných proti poruchám.
Strnadel Josef, Ing., Ph.D., výzkumník, UPSY FIT VUT
 • Spolehlivost
 • Vestavné, kritické a kyberfyzikální (kyberfyzické) systémy
 • Real-time (operační) systémy
 • Modelování a analýza dynamických systémů
 • Formální verifikace a ověřování modelů
 • Aplikace časovaných automatů
Szurman Karel, Ing., Ph.D. student, UPSY FIT VUT
 
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D., výzkumnice, UPSY FIT VUT
 • Funkční verifikace číslicových systémů (SystemVerilog, OVM).
 • Hardwarová akcelerace funkční verifikace pomocí FPGA.
 • Verifikace řízená pokrytím s využitím genetického programování a jiných samoučících se algoritmů. 
 • Návrh a testování systémů odolných proti poruchám.
 • Automatické generování verifikačních prostředí.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https