Výzkumná skupina aplikovaných evolučních algoritmů

Publikace

2015HYR© Martin a SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015). Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 212-219. ISBN 978-989-758-157-1.
 HYR© Martin a SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm. In: MENDEL 2015 21st International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inľenýrství VUT, 2015, s. 19-26. ISBN 978-80-214-4984-8.
2014HYR© Martin a SCHWARZ Josef. Estimation of distribution algorithm with copula probabilistic model: A short introduction. In: Proceedings of 20th international conference of softcomputing. Brno: Fakulta strojního inľenýrství VUT, 2014, s. 71-76. ISBN 978-80-214-4984-8.
 HYR© Martin a SCHWARZ Josef. Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: 2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI) Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 114-119. ISBN 978-1-4799-4492-7.
 JARO© Jiří a TYRALA Radek. GPU-accelerated Evolutionary Design of the Complete Exchange Communication on Wormhole Networks. In: GECCO '14 Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2014, s. 1023-1030. ISBN 978-1-4503-2662-9.
 ZÁŇ Drahoslav a JARO© Jiří. Solving the Multidimensional Knapsack Problem using a CUDA accelerated PSO. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2933-2939. ISBN 978-1-4799-1488-3.
2013VRÁNSKY Radovan a SCHWARZ Josef. Content based spam filtering algorithm:Experimental study. In: 19th International Conference on Soft Computing, Mendel 2013. Brno: Fakulta strojního inľenýrství VUT, 2013, s. 277-282. ISBN 978-80-214-4755-4.
2012JARO© Jiří a POSPÍCHAL Petr. A Fair Comparison of Modern CPUs and GPUs Running the Genetic Algorithm under the Knapsack Benchmark. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7248, s. 426-435. ISSN 0302-9743.
 JARO© Jiří. Multi-GPU Island-Based Genetic Algorithm Solving the Knapsack Problem. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 217-224. ISBN 978-1-4673-1508-1.
2011JARO© Jiří a DVOŘÁK Václav. Optimizing Collective Communications on the K-port Spidergon Network. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 24-29. ISBN 978-1-61208-002-4.
 POSPÍCHAL Petr, JARO© Jiří a SCHWARZ Josef. Acceleration of Grammatical Evolution Using Graphics Processing Units. In: Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York: Association for Computing Machinery, 2011, s. 431-439. ISBN 978-1-4503-0690-4.
 SCHWARZ Josef a POSPÍCHAL Petr. Optimizing Code For Graphics Processing Units. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 79-84. ISBN 978-80-227-3552-0.
2010DVOŘÁK Václav a JARO© Jiří. Optimizing Collective Communications on 2D-Mesh and Fat Tree NoC. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2010, s. 22-27. ISBN 978-0-7695-3979-9.
 JARO© Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In: Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1171-1178. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 JARO© Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010.
 JARO© Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
 KOTÁSEK Zdeněk, BIDLO Michal a JARO© Jiří, ed. Počítačové architektury a diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4140-8.
 POSPÍCHAL Petr, JARO© Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel Genetic Algorithm on the CUDA Architecture. In: Applications of Evolutionary Computation. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010, s. 442-451. ISBN 978-3-642-12238-5.
 POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JARO© Jiří. Parallel Genetic Algorithm Solving 0/1 Knapsack Problem Running on the GPU. In: 16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 64-70. ISBN 978-80-214-4120-0.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 234-238. ISBN 978-80-214-4080-7.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 75-80. ISBN 978-80-214-4140-8.

Zobrazit vąechny publikace

Disertační a habilitační práce

2010JARO© Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010.
2007OHLÍDAL Miloą. Evolutionary Design of Collective Communication Based on Prediction of Conflicts in Interconnection Networks. Brno, 2007.

Vaąe IPv4 adresa: 54.226.32.234
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]