Výzkumná skupina aplikovaných evolučních algoritmů

Publikace

2015HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015). Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 212-219. ISBN 978-989-758-157-1.
 HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm. In: MENDEL 2015 21st International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2015, s. 19-26. ISBN 978-80-214-4984-8.
 JAROŠ Jiří, MAREK Jan a MENŠÍK Pavel. Optimisation of Water Management Systems Using a GPU-Accelerated Differential Evolution. In: Proceedings of 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Cape Town: IEEE Computer Society, 2015, s. 1727-1734. ISBN 978-1-4799-7560-0.
2014HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Estimation of distribution algorithm with copula probabilistic model: A short introduction. In: Proceedings of 20th international conference of softcomputing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2014, s. 71-76. ISBN 978-80-214-4984-8.
 HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: 2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI) Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 114-119. ISBN 978-1-4799-4492-7.
 JAROŠ Jiří a TYRALA Radek. GPU-accelerated Evolutionary Design of the Complete Exchange Communication on Wormhole Networks. In: GECCO '14 Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2014, s. 1023-1030. ISBN 978-1-4503-2662-9.
 ZÁŇ Drahoslav a JAROŠ Jiří. Solving the Multidimensional Knapsack Problem using a CUDA Accelerated PSO. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2933-2939. ISBN 978-1-4799-1488-3.
2013VRÁNSKY Radovan a SCHWARZ Josef. Content based spam filtering algorithm:Experimental study. In: 19th International Conference on Soft Computing, Mendel 2013. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2013, s. 277-282. ISBN 978-80-214-4755-4.

Zobrazit všechny publikace

Disertační a habilitační práce

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]