Výzkumná skupina aplikovaných evolučních algoritmů

Členové skupiny

Hyrš Martin, Ing., člen, UPSY FIT VUT
 
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., člen, UPSY FIT VUT
 • Paralelní a distribuované zpracování
 • Využití GPU pro běžné výpočty
 • Vysoce náročné počítání
 • Počítačové architektury
 • Bayesovské optimalizační algoritmy
 • Genetické algoritmy
 • Systemy na chipu
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc., vedoucí skupiny, UPSY FIT VUT
 • 1968-1974 Syntéza logických sítí a problematika návrhu prvků počítačů
 • 1975-1991 Problematika konstrukčního návrhu číslicových obvodů, automatizace návrhu číslicových obvodů, metody a systémy automatizace projektování
 • 1991- Aplikace mikropočítačů,vestavěné systémy, návrh fuzzy vývojových systémů a jejich aplikací, využití genetických algoritmů a fuzzy logiky při řešení inženýrských úloh
 • 1998 - Aplikované evoluční algoritmy, evoluční algoritmy založené na pravděpodobnostních modelech (EDAs)
 • 2004 - Využití evolučních algoritmů pro plánování skupinových komunikací
 • 2009 - Akcelerace paralelních evolučních algoritmů na bázi masivně paralelních procesorů

Vaše IPv4 adresa: 54.224.2.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]