Výzkumná skupina formálních modelů

Skupina formálních modelů se soustředí na výzkum formálních jazyků a jejich modelů, zejména automatů, gramatik a systémů, které jsou na nich založeny. Zásadní pozornost je věnována studiu řízení těchto formálních systémů tak, aby výsledné modely optimálně postihovaly jazykové kontextové závislosti. Skupina rovněž diskutuje aplikace zkoumaných modelů v různých oblastech informatiky, jako např. kompilátorech a bioinformatice.

Témata výzkumu

  • teoretické základy informačních systémů
  • formální jazyky a jejich modely
  • specifikace a překlad jazyků
  • aplikace formálních modelů

Akce, Semináře

  • Všichni zájemci o teoretickou informatiku a nejen o ni jsou srdečně zváni na seminář naší výzkumné skupiny.
  • Na webu mezinárodního časopisu IJFCS v období 2016/2017 patřil článek "Meduna, A., Soukup, O.: Simple Matrix Grammars and Their Leftmost Variants" mezi nejčtenější a článek "Meduna, A., Zemek, P.: Jumping Finite Automata" mezi nejcitovanější.
  • 3. 12. 2012 obdržel Prof. Meduna čestné uznání při vyhlašování Ceny Siemens v kategorii "nejlepší pedagogický pracovník".

Důležité publikace


 

Kontakt


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Ústav informačních systémů
Božetěchova 2
612 66  Brno, Czech Republic

Tel.: +420 54114-1232
E-mail: meduna@fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 54.166.245.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]