Výzkumná skupina pocítacové grafiky

Práce skupiny pocítacové grafiky se zameruje na výzkum a aplikace algoritmu modelování a zobrazování scény vcetne rozsáhlých a distribuovaných scén i akcelerace zobrazování v hardware. Skupina vyucuje nekolik kursu urcených vsem studentum FIT a téz specializované kursy v navazujícím magisterském studiu.

Témata výzkumu

  • Realistické zobrazování prostorových scén
  • Zobrazování cásticových systému
  • Velké a distribuované scény
  • Akcelerace grafických algoritmu v hardware
  • Animace kloubových soustav, jejich kinematika a dynamika
  • Komprese obrazu a multispektrálních dat
  • Uzivatelská rozhraní

Aktuální zamerení výzkumu

Skupina pocítacové grafiky sdruzuje vsechny zájemce o pocítacovou grafiku na ÚPGM FIT. Zásadními smery výzkumu jsou zejména akcelerace grafiky pomocí FPGA a DSP, medicínské aplikace pocítacové grafiky (viz téz skupinu medicínských aplikací), realistické zobrazování, sdílení 3D dat v pocítacových sítích a automatické zpracování videosekvencí.

Vase IPv4 adresa: 35.175.182.106
Prepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]