Výzkumná skupina počítačové grafiky

Členové skupiny

Bařina David, Ing., Ph.D., doktorand, UPGM FIT VUT
 • Vlnková transformace
 • Komprese multimediálních dat
 • Zpracování obrazu a videa
 • Optimalizace programu
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D., asistent, UPGM FIT VUT
 • zpracování obrazu, videa a hloubkových dat
 • analýza multimediálních dat
 • počítačové vidění
 • přirozená uživatelská rozhraní
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D., Hlavní výzkumník, UPGM FIT VUT
 • Počítačové vidění
 • Videoanalytika
 • Počítačová grafika
 • Zpracování v reálném čase
Hradiš Michal, Ing., Ph.D., asistent, UPGM FIT VUT
 
Juránek Roman, Ing., Ph.D., asistent, UPGM FIT VUT
 • Počítačové vidění, zpracování obrazu, strojové učení, rozpoznávání vzorů, akcelerace
Mlích Jozef, Ing., doktorand, UPGM FIT VUT
 
Otáhalová Sylva, ekonomie a administrativa, UPGM FIT VUT
 
Pečiva Jan, Ing., Ph.D., výzkumník, UPGM FIT VUT
Svoboda Pavel, Ing., Ph.D., doktorand, UITS FIT VUT
 
Šolony Marek, Ing., PhD., doktorand, UPGM FIT VUT
 
Španěl Michal, Ing., Ph.D., asistent, UPGM FIT VUT
 • Zpracování obrazu a počítačové vidění - segmentace obrazu, klasifikátory, hluboké učení, konvoluční neuronové sítě, detekce a rozpoznávání objektů, 3D rekonstrukce
 • Zpracování 3D dat ze senzorů typu Velodyne LiDAR
 • Zpracování 3D geometrie a tvorba tetrahedrálních sítí (mešování)
 • Programování v C++
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., profesor, UPGM FIT VUT
 • Počítačová grafika
 • Zpracování obrazu
 • Uživatelská rozhraní
 • Multimédia
 • Akcelerace rastrových algoritmů v hardware

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32
Přepnout na https