Výzkumná skupina vysoce náročné výpočty

Probíhající a ukončené projekty

2016Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order Systems, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, Aktion-76p11, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Kunovský Jiří
2014Modern Taylor Series Method and Parallel Implementation of Numerical Methods for Large Systems, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, Aktion, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Kunovský Jiří
Spoluřešitelé: Chaloupka Jan, Kocina Filip, Šátek Václav
 Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220
Přepnout na https