Výzkumná skupina znalostních technologií

Dosažené výsledky

2018Softwarové nástroje pro poloautomatické provazování katalogizačních záznamů s databází národních autorit a relevantními národními zdroji LOD (Linked Open Data), software, 2018
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
2017Systém pro sémantické obohacování plných textů o vazbu na jmenné autority, software, 2017
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
2016Automatický klasifikátor pro Centrální portál knihoven, software, 2016
Autoři: Kurák Ondrej, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
2015Komponent pro sémantické obohacování textu, software, 2015
Autoři: Doležal Jan, Dytrych Jaroslav, Kouřil Jan, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Programy pro zpracování korpusů, software, 2015
Autoři: Doležal Jan, Dytrych Jaroslav, Karásek Miroslav, Kouřil Jan, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Stahovač blogů pro MixedEmotions projekt, software, 2015
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 WTF-LOD Extraktor, software, 2015
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
2014Sémantický anotátor, software, 2014
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
2013Akcelerovaný DPX dekodér, software, 2013
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš, Seeman Michal, Smrž Pavel, Svoboda Aleš, Šolony Marek, Zemčík Pavel
 Anotační systém pro Drupal, software, 2013
Autoři: Cudrák Miloš, Dytrych Jaroslav, Kleban Martin, Kopecký Marek, Kratochvílová Marie, Kubík Lukáš, Loskot Radim, Loukota Petr, Macháček Jakub, Pěnkava Pavel, Petr Martin, Smrž Pavel, Strecha Juraj, Žurek Aleš
 Modul pro práci s infrastrukturami CloudStack k projektu mOSAIC, software, 2013
Autoři: Smrž Pavel, Škoda Petr, Šperka Svatopluk
 Modul pro rychlý výpočet matice podobnosti na GPU, software, 2013
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš, Smrž Pavel, Svoboda Pavel, Šolony Marek, Zemčík Pavel
 Postprocesor fotek ze SNAPPER, software, 2013
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš, Seeman Michal, Smrž Pavel, Šolony Marek, Zemčík Pavel
 Sémantický anotátor pro projekt DECIPHER, software, 2013
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
2012Decipher focused crawler, software, 2012
Autoři: Mrnuštík Michal
 Editor anotací, software, 2012
Autoři: Cudrák Miloš, Dytrych Jaroslav, Kleban Martin, Loukota Petr, Pěnkava Pavel, Smrž Pavel
 Extraktor informací z vědeckých článků určený pro Cloud, software, 2012
Autoři: Šperka Svatopluk, Škoda Petr, Smrž Pavel
 Klasifikační systém pro texty v oblasti vizuálního umění, software, 2012
Autoři: Kouřil Jan
 Nástroj pro dolování motivů ze SPARQL dotazů, software, 2012
Autoři: Šperka Svatopluk
 R3-COP znalostní báze, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Dalgaard Lars, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Systém pro rozpoznávání jmenných entit a extrakci informací v projektu Decipher, software, 2012
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Sznapka Jakub, Šafář Martin
 Systém pro sběr a analýzu dat projektu M-Eco, software, 2012
Autoři: Jeřábek Jan, Marek Tomáš, Otrusina Lubomír, Rylko Vojtěch, Smrž Pavel, Sznapka Jakub, Šafář Martin, Uherčík Maroš
2011BURGeoN systém pro rozpoznávání lokací, software, 2011
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel, Sznapka Jakub, Šafář Martin
 Homepage reSearcher, software, 2011
Autoři: Heller Stanislav, Lokaj Tomáš, Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Převodní skripty slovníků do formátu LMF, software, 2011
Autoři: Kouřil Jan
2010Analýza dat ze sociálních sítí, software, 2010
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Connexion, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Šperka Svatopluk
 Nástroj pro indexování knihovnou CLucene, software, 2010
Autoři: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Označování řečových nahrávek štítky na základě obsahu, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Schmidt Marek, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Navrátil Jan, Láník Aleš, Burget Lukáš, Cipr Tomáš, Fapšo Michal, Glembek Ondřej, Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Schwarz Petr, Szőke Igor
 Random Indexing na GPU, software, 2010
Autoři: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Server pro sdílení anotací, software, 2010
Autoři: Dytrych Jaroslav, Smrž Pavel
 Služba extrakce informací v KiWi, software, 2010
Autoři: Schmidt Marek, Smrž Pavel

Vaše IPv4 adresa: 3.84.139.101
Přepnout na https