Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Probíhající a ukončené projekty

2017Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3964, 2017-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Burget Radek, Grégr Matěj, Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Martínek Tomáš, Meduna Alexander, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
2014Studentská soutěžní konference STUDENT EEICT 2014, VUT v Brně, FIT-S-14-1, 2014, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Kreslíková Jitka

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https