Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Publikace

2017HYPSKÝ Roman a KRESLÍKOVÁ Jitka. DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 72-77. ISSN 1805-4951.
2016ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 5, č. 1, s. 72-81. ISSN 1805-4951.
 ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Performance Measurement of Complex Event Platforms. Journal of Information and Organizational Sciences (online). Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, 2016, roč. 40, č. 2, s. 237-254. ISSN 1846-9418.
2014HYPSKÝ Roman. A Tool to Support Stakeholder Management. In: STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 167-169. ISBN 978-80-214-4923-7.
 REŠ Radim. Web Applications Quality Assurance Using Automated Testing Tools. In: STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 182-184. ISBN 978-80-214-4923-7.
 VLK Jakub. Tool for Projects Management Support. In: STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 188-190. ISBN 978-80-214-4923-7.
 ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Time Series Prediction Based on Event Driven Business Process Management. International Journal of Computational Engineering Research (IJCER). Ghaziabad, Uttar Pradesh: International Journal of Computational Engineering research, 2014, roč. 4, č. 4, s. 1-6. ISSN 2250-3005.
 ZÁMEČNÍKOVÁ Eva. Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction. In: STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 279-283. ISBN 978-80-214-4924-4.

Zobrazit všechny publikace

Disertační a habilitační práce

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https