NES@FIT - Výzkumná skupina počítačové sítě a vestavěné systémy

Skupina se zabývá výzkumem počítačové komunikace, architekturou a monitorováním počítačových sítí, návrhem simulačních a formálních nástrojů pro specifikaci a analýzu komunikace, síťovou bezpečností a dále forenzní analýzou digitální dat.

Témata výzkumu

 • Návrh, specifikace a analýza počítačové komunikace
 • Komunikace vestavěných zařízení, bezdrátové, mobilní a senzorové sítě.
 • Nástroje pro síťovou forenzní analýzu (projekt Netfox, projekt Tarzan)
 • Monitorování a bezpečnost Internetu věcí (projekt Ironstone, projekt IGA)
 • Návrh nové architektury síťové komunikace (projekt PRISTINE)
 • Modelování a simulace počítačových sítí (projekt ANSAINET)
 • Simulace rekurzivní internetové architektury (projekt RINASIM)
 • Monitorování, bezpečnost a měření kvality síťových přenosů se zaměřením na audio a video komunikaci

Odkazy

Studentské projekty

V rámci výzkumné skupiny je možné řešit bakalářské a diplomové projekty na témata, která jsou odvozena z aktuálního výzkumu skupiny NES. V současné době se jedná o následující oblasti:

Bezpečnost na Internetu, síťová forenzní analýza
 • Distribuované zpracování dat ze síťové komunikace (DP, Ondřej Ryšavý)
 • Metody pro automatickou klasifikaci komunikace  (DP, Ondřej Ryšavý)
 • Generování disektorů pro aplikační protokoly (DP, Ondřej Ryšavý)
 • Rekonstrukce proudů TCP v rámci sondy pro zákonné odposlechy (BP/DP, Libor Polčák)
 • Testování sondy pro zákonné odposlechy (BP, Libor Polčák)
 • Monitorování peerů sdílejících torrenty (BP/DP, Libor Polčák)
 • Detekce seedboxů v síti BitTorrent (BP, Libor Polčák)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů na základě signatur (BP, Jan Pluskal)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů s využitím strojového učení na platformě Azure (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Automatická extrakce signatur aplikačních protokolů (DP, Jan Pluskal)
 • Rekonstrukce nejpoužívanějších webových chatovacích služeb (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Pokročilá vizualizace síťových forenzních dat (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Forenzní analýza komunikace mobilních aplikaci v lokální síti na platformě iOS (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Forenzní analýza komunikace mobilních aplikaci v lokální síti na platformě Android (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Forenzní analýza komunikace mobilních aplikaci v lokální síti na platformě Windows Phone (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Vývoj a rozšíření platformy Netfox Detective (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Testování forenzní platformy Netfox Detective (BP, Jan Pluskal)
 • Redesign forenzní platformy Netfox Detective (DP, Jan Pluskal) - refaktorizace, aplikace OOP, testování
 • Data-mining nad blockchainem kryptoměn (DP, Vladimír Veselý)
 • Dolování identit v síti Bitcoin a jiných kryptoměn (DP, Vladimír Veselý)
 • Vizualizace finančních toků v síti Bitcoin a jiných kryptoměn (DP, Vladimír Veselý)
 • Útok na šifrování systému Android s využitím GPU (BP, Radek Hranický)
 • Útok na šifrování systému iOS s využitím GPU (BP, Radek Hranický)
 • Útok na šifrování dokumenů OpenDocument s využitím GPU (BP, Radek Hranický)
 • Distribuovaný útok na šifrované diskové oddíly (BP, Radek Hranický)
 • Analýza technologií GPU pro akceleraci obnovy hesel (BP, Radek Hranický)
 • Testování systému Fitcrack (BP, Radek Hranický)
 • Využití gramatik v nástroji Hashcat (BP/DP, Radek Hranický)
 • Webová aplikace pro vzdálenou správu systému Fitcrack (BP/DP, Radek Hranický)
 • Inteligentní plánování distribuovaných výpočtů (DP, Radek Hranický)

Mobilní komunikace a VoIP

 • Využití adresáře mobilních zařízeních pro mobilní forenzní analýzu (BP, Petr Matoušek)
 • Vytváření profilu uživatele mobilního zařízení na základě používaných aplikací (BP, Petr Matoušek)
 • Vytváření profilu uživatele na základě síťové komunikace mobilního zařízení (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Návrh a implementace pluginu pro monitorování  VoIP komunikace protokolem Cisco Skinny  (BP, Petr Matoušek)

Internet věcí a průmyslové sítě

 • Emulace provozu IoT sítě a generování provozu (BP, Petr Matoušek)
 • Detekce úkoků na průmyslové IoT sítí (SCADA systémy, apod.) (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Vyhledávání vzorů bezpečnostních incidentů v průmyslových IoT sítích (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Analýza a tvorba profilu IoT komunikace (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Bezpečnostní analýza IoT komunikace založená na tocích (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Identifikace útoků u domácích IoT sítí (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
Návrh, simulace a modelování sítí
Diagnostika sítě ze zachycené komunikace (projekt DISTANCE)Monitorování a správa počítačových sítí
 • Implementace agenta SNMP pro rozšířené monitorování sítí (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Metody pro automatizovanou analýzu systémových logů (DP, Petr Matoušek)

Toto jsou aktualizovaná témata BP a DP pro rok 2018/2019.

Bližší informace k daným tématům poskytne vedoucí tématu, který je uveden v závorce. Témata lze vypsat jako BP či DP. Pokud je u tématu uveden typ BP/DP, tak to znamená, že ho lze po úpravě vypsat jako bakalářskou práci (zjednodušené zadání) či diplomovou práci (rozšířená verze).

Zájemci o témata nechť kontaktují přímo vedoucího tématu, který vybrané zadání vloží do IS.

Poslední aktualizace dne 23. dubna 2018.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.100.134
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]