Security Technology Research and Development

Probíhající a ukončené projekty

2019Pokročilá analýza srdeční depolarizace pomocí vysokofrekvenčních a ultra-vysokofrekvenčních složek elektrokardiogramu, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-19-5800, 2019, řešení
Řešitel: Goldmann Tomáš
Spoluřešitelé: Smíšek Radovan
2018Zařízení pro automatické snímání očního pozadí (EYRINA4), TAČR - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (2014-2019), TG01010054, 2018-2019, řešení
Řešitel: Drahanský Martin
2017Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Detekce vlny P v patologických záznamech EKG, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-17-4479, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Maršánová Lucie
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Goldmann Tomáš, Kolářová Jana, Němcová Andrea, Smíšek Radovan, Vítek Martin
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
2016Extrakce příznaků ze sítnice oka a jejich vyhodnocení, JCMM - Ostatní projekty, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
 Mikroskopická analýza botanických vzorků a jejich příprava pro e-learning, JCMM - Ostatní projekty, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
 Monitorování bezdrátových síti Internetu věcí pro zvýšení bezpečnosti, CESNET, 2016-2017, ukončen
Řešitel: Korček Pavol
Spoluřešitelé: Novotný Tomáš
2015Ovládání inteligentní domácnosti, JCMM - Ostatní projekty, 2015-2016, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
2014Inovační voucher Zlínského kraje - INVELECT, KÚZK, InVo INVELECT 2014, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Hájek Josef
 Inovační voucher Zlínského kraje - SychrovNet, KÚZK, InVo SychrovNet 2014, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Hájek Josef
 Nová řešení pro multimodální biometrii - zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti biometrických technologií, COST - COST CZ (2011-2017), LD14013, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Provazník Ivo
 Pokročilé metody pro klasifikaci mentálních stavů analýzou elektrické mozkové aktivity, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-14-2432, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Kupková Karolína
Spoluřešitelé: Drahanský Martin
2013Inovační voucher Zlínského kraje - UnArtel, KÚZK, InVo UnArtel 2013, 2013-2014, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Hájek Josef
 Návrh a vývoj nového prototypu vestavěného systému s OS Linux pro hlavní řídicí jednotku inteligentní elektroinstalace iNELS, ELKO, 2013-2014, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Hájek Josef, Marvan Aleš, Michal Pavel, Novotný Tomáš
2012Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), MŠMT ČR - OP VAVPI - Oblast podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, CZ.1.05/1.1.00/02.0123, 2012-2015, ukončen
Spoluřešitelé: Drahanský Martin
 VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED3.1.00/13.0271, 2012-2015, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Kolář Radim, Provazník Ivo, Vojnarová Marta
2010Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Zendulka Jaroslav
Spoluřešitelé: Drahanský Martin, Zemčík Pavel
 Robot pro hledání osob v závalech a lavinách, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102014024, 2010-2014, ukončen
Řešitel: Drahanský Martin
Spoluřešitelé: Dvořák Radim, Hájek Josef, Herman David, Kněžík Jan, Kubát David, Marvan Aleš, Novotný Tomáš, Orság Filip, Stružka Jaroslav, Váňa Jan

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https