Image and Video Processing Research Group

Publications

2017BERAN Vítězslav. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Extrakce textových dat z naskenovaných karet. Brno: Medingo s.r.o., 2017.

Show all publications

Your IPv4 address: 107.21.169.9
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]