Výzkumná skupina zpracování obrazu a videa

Publikace

2017BERAN Vítězslav. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Extrakce textových dat z naskenovaných karet. Brno: Medingo s.r.o., 2017.
2015BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PAVELKOVÁ Alena. Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 1-6. ISBN 0-00-000000-0.
 JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a ZEMČÍK Pavel. Real-Time Pose Estimation Piggybacked on Object Detection. In: Proceedings of ICCV. Santiago: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-9. ISBN 978-1-4673-8391-2.
 NAJMAN Pavel, ZAHRÁDKA Jiří a ZEMČÍK Pavel. Projector-Leap Motion calibration for gestural interfaces. In: International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG). Plzeň: Union Agency, 2015, s. 165-172. ISBN 978-80-86943-65-7.
2014BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PÁLDY Alexander. Kinect-Supported Dataset Creation for Human Pose Estimation. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-223-3601-7.
 STROKINA Nataliya, JURÁNEK Roman, EEROLA Tuomas, ZEMČÍK Pavel, KÄLVIÄINEN Heikki a LENSU Lasse. Comparison of Appearance-Based and Geometry-Based Bubble Detectors. In: Proccedings of Internation Conference on Computer Vision and Graphics. Warsaw: Springer Verlag, 2014, s. 610-617. ISBN 978-3-319-11330-2.
 ŠLOSÁR Peter, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Cheap Rendering vs. Costly Annotation: Rendered Omnidirectional Dataset of Vehicles. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 105-112. ISBN 978-80-223-3601-7.
2013MACHALÍK Stanislav, ZEMČÍK Pavel a JURÁNEK Roman. Využití obrazové analýzy v tribotechnické diagnostice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-583-0.
 ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman, MUSIL Martin, MUSIL Petr a HRADIŠ Michal. High Performance Architecture for Object Detection in Streamed Videos. In: Proceedings of FPL 2013. Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-4. ISBN 978-1-4799-0004-6.

Zobrazit všechny publikace

Disertační a habilitační práce

Vaše IPv4 adresa: 54.167.112.42
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]