Výzkumná skupina zpracování obrazu a videa

Dosažené výsledky

2016Automatická kalibrace kamery z videa, software, 2016
Autoři: Sochor Jakub, Juránek Roman
2015Detektor objektů ve VHDL - IP jádro, funkční vzorek, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman
 LBP Detector for Matlab, software, 2015
Autoři: Zemčík Pavel, Juránek Roman
2014Knihovna pro detekci úbežníků pomocí paralelních souřadnic, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam
 LBP Detector Toolbox, software, 2014
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Nástroj na sumarizaci videosekvencí, software, 2014
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
 Odhad pózy kamery z korespondencí čar v Plückerových souřadnicích, software, 2014
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel, Čadík Martin
 Softwarové knihovny statistického vyhodnocení a vizualizace dat z genetických analýz, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Zemčík Pavel
2013Nástroj pro vyhledání rozdílů videosekvencí, software, 2013
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
 Random Forest Toolbox, software, 2013
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
2012ITS, software, 2012
Autoři: Hradiš Michal, Kolář Martin, Král Jiří, Láník Aleš, Nohejl Petr, Procházka Václav, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
2010Automatická lokalizace robota s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Šolony Marek
 Automatická tvorba fotek do osobních profilů, software, 2010
Autoři: Beran Vítězslav
 Detektor překážek pro robotické systémy s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Svoboda Pavel, Beran Vítězslav
 Jednoduchá kalibrace scény z jediného snímku, software, 2010
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 Multiplatformní framework pro detekci objektů, software, 2010
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Herout Adam
 Multiplatformní software pro detekci čar, software, 2010
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam, Zemčík Pavel
 Nahrávací systém robotických dat z více synchronizovaných senzorů, software, 2010
Autoři: Šolony Marek, Maršík Lukáš
 Obecný framework pro tvorbu klasifikátorů, software, 2010
Autoři: Bařina David, Hradiš Michal, Řezníček Ivo, Zemčík Pavel
 Online human action recognition framework, software, 2010
Autoři: Řezníček Ivo, Hradiš Michal, Zemčík Pavel
 Označování řečových nahrávek štítky na základě obsahu, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Schmidt Marek, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Navrátil Jan, Láník Aleš, Burget Lukáš, Cipr Tomáš, Fapšo Michal, Glembek Ondřej, Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Schwarz Petr, Szőke Igor
 Rekonstrukce 3D modelu prostředí z mračna bodů, software, 2010
Autoři: Hulík Rostislav, Španěl Michal
 Server pro zpracování obrazu, software, 2010
Autoři: Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Láník Aleš, Smrž Pavel
 Shared Image Preprocessing, software, 2010
Autoři: Žák Pavel, Hradiš Michal, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Webové rozhraní pro trénování detekčních klasifikátorů, software, 2010
Autoři: Hradiš Michal, Juránek Roman
2009Automatický tvořič SVM klasifikátorů v prostředí SGE, software, 2009
Autoři: Řezníček Ivo, Zemčík Pavel
 Detektor isomorfismů grafů a podgrafů, software, 2009
Autoři: Zuzaňák Jiří, Zemčík Pavel
 Framework pro detekci objektů, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Havel Jiří, Herout Adam, Hradiš Michal, Jošth Radovan, Juránek Roman, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Generátor algebraických výrazů pro klasifikaci, software, 2009
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Generátor pro rychlé prototypování překladačů, software, 2009
Autoři: Zuzaňák Jiří, Zemčík Pavel
 Zpracování videa a příznaků, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Řezníček Ivo, Herout Adam, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Juránek Roman, Bařina David
2008Interpret jazyka pro zpracování obrazu, software, 2008
Autoři: Zuzaňák Jiří
2007AdaBoost Runtime, software, 2007
Autoři: Juránek Roman
 Skript pro zpracování obrazu, software, 2007
Autoři: Zuzaňák Jiří
 Software pro vyhodnocení obrazových klasifikátorů, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Herout Adam, Hradiš Michal, Chmelař Petr, Juránek Roman, Šilhavá Jana, Zemčík Pavel
2004Automatické zpracování naskenovaných stran, zavedená výroba, 2004
Autoři: Kadlec Jaroslav
 Mobilní meeting room, prototyp, 2004
Autoři: Černocký Jan, Chalupníček Kamil, Kadlec Jaroslav, Potúček Igor, Sumec Stanislav, Zemčík Pavel

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https