Výzkumná skupina zpracování obrazu a videa

Členové skupiny

Beran Vítězslav, Ing., Ph.D., doktorand, UPGM FIT VUT
 • zpracování obrazu, videa a hloubkových dat
 • analýza multimediálních dat
 • počítačové vidění
 • přirozená uživatelská rozhraní
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D., odborný asistent, UPGM FIT VUT
 • Počítačové vidění
 • Videoanalytika
 • Počítačová grafika
 • Zpracování v reálném čase
Otáhalová Sylva, ekonomie a administrativa, UPGM FIT VUT
 
Skokanová Jana, Mgr., doktorandka, CVT FIT VUT
 • počítačové sítě
 • informační systémy
 • videokonferenční technologie
 • streaming multimédií
 • audiovizuální technika
Španěl Michal, Ing., Ph.D., doktorand, UPGM FIT VUT
 • Zpracování obrazu a počítačové vidění - segmentace obrazu, klasifikátory, hluboké učení, konvoluční neuronové sítě, detekce a rozpoznávání objektů, 3D rekonstrukce
 • Zpracování 3D dat ze senzorů typu Velodyne LiDAR
 • Zpracování 3D geometrie a tvorba tetrahedrálních sítí (mešování)
 • Programování v C++
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., vedoucí skupiny, UPGM FIT VUT
 • Počítačová grafika
 • Zpracování obrazu
 • Uživatelská rozhraní
 • Multimédia
 • Akcelerace rastrových algoritmů v hardware

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https