Habilitace

2017JAROŠ Jiří. High Performance Computing in Ultrasound Cancer Treatment. Brno, 2017.
2016ROGALEWICZ Adam. Symbolic Representations of Dynamic Data Structures in Program Analysis. Brno, 2016.
 VAŠÍČEK Zdeněk. New Methods for Synthesis and Approximation of Logic Circuits. Brno, 2016.
2013ZBOŘIL František. Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
2012RŮŽIČKA Richard. Polymorfní elektronika. Brno, 2012.
2009DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Image Quality, Skin Diseases and Liveness Detection. Brno, 2009.
 JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]