Habilitations

2017JAROŠ Jiří. High Performance Computing in Ultrasound Cancer Treatment. Brno, 2017.
2016ROGALEWICZ Adam. Symbolic Representations of Dynamic Data Structures in Program Analysis. Brno, 2016.
 VAŠÍČEK Zdeněk. New Methods for Synthesis and Approximation of Logic Circuits. Brno, 2016.
2013ZBOŘIL František. Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2013.
2012RŮŽIČKA Richard. Polymorfní elektronika. Brno, 2012.
2009DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Image Quality, Skin Diseases and Liveness Detection. Brno, 2009.
 JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2009.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2009.

Your IPv4 address: 54.159.51.118
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]