Habilitations

2017JAROŠ Jiří. High Performance Computing in Ultrasound Cancer Treatment. Brno, 2017.
2013ZBOŘIL František. Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2013.
2012RŮŽIČKA Richard. Polymorfní elektronika. Brno, 2012.
2009DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Image Quality, Skin Diseases and Liveness Detection. Brno, 2009.
 JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2009.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2009.
2008FUČÍK Otto. Rekonfigurovatelné výpočetní platformy. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008.

Your IPv4 address: 54.167.44.32
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]