Habilitations

2019KONECNÝ Jan. Formal Concept Analysis with Graded Affirmations and Denials. Brno, 2019.
2017JAROS Jirí. High Performance Computing in Ultrasound Cancer Treatment. Brno, 2017.
2016ROGALEWICZ Adam. Symbolic Representations of Dynamic Data Structures in Program Analysis. Brno, 2016.
 VASÍCEK Zdenek. New Methods for Synthesis and Approximation of Logic Circuits. Brno, 2016.
2013ZBORIL Frantisek. Vyuzití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systému. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2013.
2012RUZICKA Richard. Polymorfní elektronika. Brno, 2012.

Your IPv4 address: 54.92.148.165
Switch to https