Habilitace

2017JAROŠ Jiří. High Performance Computing in Ultrasound Cancer Treatment. Brno, 2017.
2016ROGALEWICZ Adam. Symbolic Representations of Dynamic Data Structures in Program Analysis. Brno, 2016.
2013ZBOŘIL František. Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
2012RŮŽIČKA Richard. Polymorfní elektronika. Brno, 2012.
2009DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Image Quality, Skin Diseases and Liveness Detection. Brno, 2009.
 JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.

Vaše IPv4 adresa: 54.82.94.86
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]