Habilitation

ZBOŘIL František. Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů. Brno, CZ: Faculty of Information Technology BUT, 2013.
Publication language:czech
Original title:Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů
Title (en):Agent programming for design and prototyping of distributed systems
Pages:142
Place:Brno, CZ, CZ
Year:2013
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconzborilf_habil.pdf2,35 MB2014-09-02 11:29:27
^ Select all
With selected:
Annotation
Tématem práce jsou prostředky pro programování heterogenních distribuovaných počítačových systémů s ohledem na možné výskyty uzlů s omezenými zdroji. Prezentované řešení v sobě spojuje agentně orientovaný přístup k programování distribuovaných systémů a mobilními kódy a to i pro systémy s takovými uzly, které mají energetické, výpočetní a paměťové prostředky malé. Podstatnou část textu tvoří popis formálních systémů, které nazýváme ALLL systémy. Společně s těmito systémy jsou představeny jazyky, ve kterých se zapisuje jejich řídící kód. Řetězec ALLL jazyka reprezentuje posloupnost akcí, které transformují konfiguraci těchto systémů a které také mohou mít za následek změnu konfigurací jiných systémů v rámci nadřazeného distribuovaného systému. V textu jsou představeny ALLL systémy řízené lineárními a hierarchickými plány. Lineární plány jsou posloupnosti akcí, které manipulují s bázemi ALLL systému. U hierarchických plánů může být plán rozšiřován o podplány, pokud je provedena akce vyvolání plánů. Lze ukázat, že ALLL systémy interpretující hierarchické plány mají výpočetní sílu univerzálního výpočetního stroje. Využití ALLL systémů pro realizaci multiagentních systémů je v obecné rovině ukázáno jako spojení těchto systémů s platformou, která interpretuje ALLL kód a poskytuje další služby. Agent je díky platformě schopen komunikovat s okolím, využívat prostředky hostitelského systému, provádět komplexní výpočty a tak dále. Konkrétní nasazení ALLL systémů pro realizaci mobilních agentů v distribuovaných systémech je ukázáno na systémech bezdrátových senzorových sítí a na simulačním nástroji T-Mass.

Your IPv4 address: 54.234.228.185
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]